Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutiset » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 7.8.2018

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 7.8.2018

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 7.8.2018 käsiteltiin muun muassa asemakaavojen muutoksia.

Lautakunta hyväksyi Pulmusentie 2:n asemakaavan muutosehdotuksen 11.7.2018 tarkistetussa muodossa sekä asemakaavan muutokseen liittyvän sitovan tonttijaon. Asemakaavalla mahdollistetaan neljäkerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen Halssilaan purettavan pesularakennuksen tilalle.

Lautakunta päätti asettaa Valtterintien asemakaavan muutosehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon julkisesti nähtäville ja pyytää siitä asianmukaiset viranomaislausunnot. Suunnittelun tavoitteena on muuttaa osa kerrostalotonteista rivitalotonteiksi ja monipuolistaa kerrostalovaltaisen alueen rakennuskantaa.

Lautakunta päätti asettaa Suopursutien asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville. Kaavamuutoksella mahdollistetaan yksityisen päiväkodin rakentaminen Keljonkankaan ja Sääksvuoren alueiden asukkaiden kasvaviin tarpeisiin. Tarkoitus on, että päiväkoti rakennettaisiin hirrestä.

Vesmannintien ja Urheilutien katusuunnitelmien muutos hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Vesmannintien ja Urheilutien katusuunnitelmien muutoksen, joka koskee Vaajakosken tulevan terveysaseman edustaa. Lautakunta päätti myös, että maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Vesmannintie sijaitsee Vaajakosken keskustassa Urheilutien ja Vaajakoskentien välissä. Vesmannintien toisen ajoradan varressa sijaitsi nyttemmin purettu S-market. Kauppaliikkeen paikalle valmistuu syksyllä 2018 uusi terveyskeskus. Urheilutie sivuaa terveyskeskuksen päätyä Vaajakosken monitoimitalon kohdalla. Muutos koskee Vesmannintiellä kadun pintaosan jäsentelyä terveyskeskuksen puoleisen ajoradan kohdalla ja Urheilutiellä kadun pintajärjestelyjä terveyskeskuksen päädyn ja monitoimitalon sisäänkäyntiaukion kohdalla. Ajoradat päällystetään asvaltilla.

Vesmannintien varteen rakennetaan ajoradan ja terveyskeskuksen väliin polkupyörille telinepaikka, asiakkaiden saattoliikenteelle saattoliikennetasku sekä kuusi invapysäköintipaikkaa. Urheilutien ja Vesmannintien risteysalue rakennetaan korotettuna liittymäalueena. Korotettu risteysalue hillitsee autoliikenteen nopeutta. Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varauduttu kohteen kunnallistekniikan toteuttamisen aloittamiseen tänä kesänä.

Vaajakosken uimahallin pysäköintialueen katusuunnitelma hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Vaajakosken uimahallin pysäköintialuetta koskevat suunnitelmat. Lautakunta päätti myös, että maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Paikoitusalue sijaitsee uimahallin koillispuolella, jonne sisäänajo on Opintieltä ja josta poistutaan Oikotielle. Uimahallin käytön lisääntyessä paikoitusalueen laajentaminen on tullut ajankohtaiseksi. Alue sijaitsee kaupungin omistamalla tontilla. Nykyisin paikoitusalueella on 20 vinopysäköintipaikkaa. Paikoitusaluetta on tarkoitus laajentaa levittämällä paikoitusaluetta peilikuvana ajoväylän kaakkoispuolelle, jolloin parkkialueelle saadaan 20 uutta pysäköintipaikkaa. Alueelle tulo- ja poistumisväylään ei tule muutoksia. Paikoitusalue ei ole vuoden 2018 kunnallistekniikan investointiohjelmassa. Suunnitelman mukaan rakentamisen kustannusarvio on noin 25 000 euroa.

Tousalanmutkan katusuunnitelma hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Tousalanmutkaa koskevat suunnitelmat. Lautakunta päätti lisäksi, että maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Tousalanmutka sijaitsee Hämeenlahdessa Hämeenpohjantien eteläpuolella. Voimassa olevassa kaavassa alueen tontit ovat merkitty teollisuusrakentamista varten. Alueelle on tekeillä kaavamuutos, jossa katualueita ja tonttijakoa muokataan suojelualue huomioiden. Hämeenpohjantie sijaitsee eteläpuoliseen maastoon nähden noin kaksi metriä korkeammalla, mikä aiheuttaa Tousalanmutkan rakentamisen penkereelle. Tousalanmutkan suunniteltu pituus on noin 80 metriä. Katu päättyy kääntöpaikkaan.

Tousalanmutka on vuoden 2018 kunnallistekniikan investointiohjelmassa. Kohde voidaan toteuttaa työluvalla kaavan ollessa vahvistamatta. Suunnitelman mukaan rakentamisen kustannusarvio on noin 75 000 euroa.

Asia 197 (Villa Ranan asemakaavan muutos) poistettiin esityslistalta. Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea pöytäkirjan julkaisuun saakka osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6809 . Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan kokousta seuraavana perjantaina osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.

Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231, ahti.ruoppila[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

7.8.2018Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje