Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutiset » Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 23.8.2018 kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 23.8.2018 kokouksesta

Perusturvalautakunnan kokous oli ensimmäistä kertaa julkinen ja avoin kaikille kiinnostuneille. Kokouksen videotallenteen esityksineen voi katsoa kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.jyvaskyla.fi/ajankohtaista/tilaisuus.

Raisa Ojaluodon (Vihr.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite liukuesteiden hankkimiseksi kenkiin yli 70-vuotiaille

Perusturvalautakunta antoi valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle vastauksen, että liukuesteiden hankinta kaikille yli 70-vuotiaille ei ole Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialan taloudellisen tilanteen näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Kaupungin väestömäärästä yli 70-vuotiaita henkilöitä on tällä hetkellä noin 16 000. Mikäli maksuttomat kenkien pohjaan asetettavat liukuesteet hankittaisiin kertaluontoisesti kaikille yli 70-vuotiaille, hankinnasta aiheutuisi suoraan noin 208 000–640 000 euron kustannukset. Lisäkuluja tulisi muun muassa liukuesteiden hankintaprosessista ja jakelusta sekä käytön opastuksesta. Vaihtoehtoisesti Jyväskylän kaupunki voisi avustaa rahallisesti 70-vuotta täyttäneitä liukuesteiden tai nastakenkien hankinnassa. Vanhuspalveluiden tai avoterveydenhuollon palvelualueiden talousarviossa ei ole varattu määrärahoja liukuesteiden hankintaan vuonna 2018 tai 2019. Liukuesteiden käytön vaikuttavuudesta ei ole tällä hetkellä saatavissa kattavaa seurantatutkimustietoa.

Raisa Ojaluoto (Vihr.) ja 50 muuta valtuutettua ovat tehneet 11.12.2017 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Jyväskylän kaupunki tarjoaa maksutta kengänpohjan alle laitettavat liukuesteet yli 70-vuotiaille asukkaille. Aloitteessa vedotaan kaatumistapaturmien aiheuttamiin kustannuksiin ja kaatumisesta tuleviin vammoihin, joita liukuesteillä ennaltaehkäistäisiin. Aloitteessa ehdotetaan, että liukuesteitä voitaisiin jakaa esimerkiksi terveysasemilla, kotikäynneillä ja apuvälinepalvelussa. Liukuesteiden hankkimisesta yli 70-vuotiaille on tehty myös kun-talaisaloite, johon tehty vastaus oli kokouksessa ilmoitusasioiden yhteydessä.

Toimenpiteet nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluiden palveluiden parantamiseksi

Perusturvalautakunta merkitsi tiedoksi toimenpiteet nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluiden parantamiseksi. Nuorten kanssa työskentelevät toimijat ja myös muut kaupunkilaiset ovat tuoneet esille huolensa nuorten lisääntyneestä päihteiden käytöstä, palvelujärjestelmän hajanaisuudesta ja alaikäisten hoidollisten päihdepalveluiden puuttumisesta Jyväskylässä.

Palveluita tullaan keskittämään Nuorten taloon. Toimitilojen kartoitus on käynnistetty Tilapalveluiden kanssa. Nuorten taloon on tarkoitus sijoittaa Ohjaamo, etsivää nuorisotyötä, Nuoriso-vastaanotto, Nuorten aikuisten palvelukeskus (J-Nappi) sekä muita nuorten palveluita. Palveluissa lisätään ilta- ja viikonloppuaikoja sekä jalkautumista toimistoista nuorten pariin. Henkilöstön päihde- ja mielenterveysosaamista vahvistetaan koulutuksilla ja valmennuksilla. Palveluihin myös palkataan lisähenkilöstöä, jolla on päihdepsykiatrista tai päihdeosaamista. Uudet työntekijät aloittavat tehtävissään syys-lokakuun 2018 aikana.

Peruspalveluihin panostamalla on tavoitteena muun muassa vähentää erikoissairaanhoidon lähetteitä ja lastensuojelun raskaita toimenpiteitä. Toimenpiteet ovat linjassa kaupunkistrategian kanssa, jonka mukaisesti lisätään lasten ja nuorten mahdollisuuksia terveeseen kasvuun ja hyvään oppimiseen sekä parannetaan palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta koko Jyväskylässä. Lisäksi Jyväskylän hyvinvointisuunnitelman (2017–2020) yhtenä tavoitteena on nuorten ohjaus- ja palveluverkoston selkeyttäminen erityisesti mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta.

-----

Lisäksi perusturvalautakunta päätti perustaa terveyskeskuslääkärin viran nuorisovastaanotolle sekä sosiaalityöntekijän ja johtavan sosiaalityöntekijän virat aikuissosiaalityön ja kuntouttavien palveluiden palveluyksikköön 1.10.2018 alkaen. Lautakunta kuuli esitykset muun muassa talousarvion 2019 valmistelutilanteesta ja valinnanvapauskokeilun tilanteesta.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet (luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka). Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla keskiviikkona 29.8.2018

Lisätietoja:
Heidi Rentola, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, p. 0400 537 824
Ulla Kuittu, perusturvan toimialajohtaja, p. 050 353 8310

23.8.2018Elina Gråsten

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje