Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutiset » Jyväskylän vuoden 2019 talousarvion valmistelutilannetta esiteltiin sivistyksen lautakunnille

Jyväskylän vuoden 2019 talousarvion valmistelutilannetta esiteltiin sivistyksen lautakunnille

Jyväskylän sivistyslautakunnalle ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle esiteltiin 29.8. iltakoulussa sivistyksen toimialan ensi vuoden talousarvion valmistelutilannetta.

Kaupungin 2019 talousarvion valmisteluohjeen mukaan kaupungin nettomenojen kasvu saa olla ensi vuonna 2,5 %. Sivistyksen toimialalla nettomenot saavat olla annetun talousarviokehyksen mukaan ensi vuonna noin 244 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, ja nuorisopalveluissa kasvua on noin 7,3 miljoonaa euroa (3,7%) ja kulttuuri- ja liikuntapalveluissa miljoona euroa (2,5%).

Kehyksessä on huomioitu valtakunnallisten sopimusten mukaiset palkkamuutokset sekä osa työn vaativuuteen liittyvistä palkkausmuutoksista, tilavuokrien nousu ja liikelaitosten veloitusten kasvu sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain sekä sijoitettujen lasten kuntakorvausten vaikutus tulojen pienenemiseen.

Lisätarpeita on 11,25 miljoonaa kehyksen päälle

Sivistyksen budjettivalmistelun yhteydessä palveluilta on kerätty asiat, jotka palvelujen näkökulmasta pitäisi myös huomioida budjetissa. Näitä kehyksen ylittäviä lisätarpeita on varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja nuorisopalveluissa noin 10 miljoonaa euroa ja kulttuuri- ja liikuntapalveluissa 1,25 miljoonaa euroa. Palvelujen lisätarpeet huomioiden talousarvion kasvupaine olisi varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja nuorisopalveluissa 8,7% ja kulttuuri- ja liikuntapalveluissa 6,2%. Kaupungin tasapainoisen talouden näkökulmasta näin suuret korotukset eivät ole mahdollisia.

Valtaosaa esitetyistä lisätarpeista pidetään palvelujen näkökulmasta välttämättöminä, vaikka niitä ei ole saatu talousarviokehykseen. Lisätarpeita perustellaan muun muassa lakimuutosten aiheuttamilla muutoksilla palveluissa, palvelujen nykytason säilyttämisellä kaupungin kasvaessa ja työllisyystilanteen parantuessa sekä palvelutarpeiden muutoksella yhteiskunnallisen kehityksen myötä, jossa palvelutarpeet muuttuvat yhä vaativimmiksi ja yksilöidymmiksi.

Lisätarpeet varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja nuorisopalveluissa

Tällä hetkellä budjettikehyksen ulkopuolelle jääviä lisätarpeita ovat varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja nuorisopalveluissa perusopetuksen viime vuoden talousarvion ylityksen sekä 2018 ennakoidun ylityksen kattaminen 1,1 miljoonaa euroa, varhaiskasvatuksen tämän vuoden ennakoidun ylityksen 500 000 € kattaminen 500 000 €, työehtosopimusten työaikamuutosten vaikutukset 600 000 €, lapsimäärän kasvusta ja palvelusetelihinnan nostosta johtuvat lisätarpeet 800 000 €, uusista Savulahden ja Kangasvuoren päiväkodeista ja varhaiskasvatuksen lapsimäärän kasvusta johtuvat lisätarpeet 2,75 miljoonaa euroa, oppilasmäärän kasvu ja palveluverkon muutokset perusopetuksessa 700 000 €, koulunkäynnin ohjaajien ja oppilashuollon henkilöstöresurssin lisätarpeet 640 000 €, perusopetuksen vuosityöaikakokeilu 200 000 €, nuorisopalvelujen yhdistyminen ja palkkaharmonisointi 150 000 € sekä palveluiden hankerahoituksen omavastuuosuuksien kasvu 400 000 €. Lisäksi toiminnallisiin muutoksiin tarvittaisiin noin 500 000 €, oppimateriaaleihin ja laitehankintoihin 650 000 € sekä lukiotoiminnan tuen lisäämiseen 700 000 €.

Lisätarpeet kulttuuri- ja liikuntapalveluissa

Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa kehyksen ulkopuolelta nousevat lisärahoitustarpeet ovat yksikkökohtaisesti pienempiä. Selvästi suurimmaksi nousee liikuntapalvelujen arviolta 500 000 € talousarvion ylitysennusteen paikkaaminen ensi vuonna. Palvelutarpeista johtuvia muutoksia liikuntapalveluissa esitetään ensi vuodelle noin 160 000 €, kulttuuri- ja hallintopalveluissa ja palvelualueen yhteisiissä menoissa 145 000 €, kirjastolla 109 000 €, museoilla 93 000 €, sinfonialla 95 000 €, kansalaisopistolla 75 000 € ja teatterilla 70 000 €.

Lautakuntien esitykset syyskuussa avaavat syksyn budjettikäsittelyn

Lautakunnan iltakoulussa keskusteltiin valmisteluvaiheen tilanteesta. Päätöksiä ei vielä ole tehty, joten eri vaihtoehtoja tullaan etsimään ja puntaroimaan tulevina viikkoina kuumeisesti. Palveluista kerätyt tarpeet huomioiden annettu kehys on liian pieni, mikä tarkoittaa tarpeista tinkimistä. Toimialajohtajan on tehtävä budjettiesitys kehykseen talousarvion laadintaohjeen mukaisesti.
Päätösasiana talousarvioesitys tulee sivistyslautakuntaan 19.9. ja kulttuuri- ja liikuntalautakuntaan 20.9. Sivistyksen toimialan virkamiesesitykset lautakunnalle julkaistaan esityslistalla internetissä sivistyslautakunnan osalta 13.9 ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnan osalta 14.9.

Lautakuntakierroksen jälkeen kaupunginjohtaja esittelee oman ehdotuksensa kaupungin talousarvioksi 22.10. Kaupunginvaltuusto käy talousarvion lähetekeskustelun 29.10. Kaupunginhallitus antaa oman talousarvioesityksensä kaupunginvaltuustolle 19.11. ja valtuusto päättää talousarviosta 26.11.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033
- sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja, Anna-Leena Sahindal, p. 050 558 4697
- kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Antti Saleva, p. 040 734 8106

30.8.2018Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje