Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutiset » Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 6.9.2018 kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 6.9.2018 kokouksesta

Perusturvalautakunta antoi lausunnon lakiluonnokseen sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista sekä Tilapalvelun luonnokseen talonrakennuksen investointiohjelmasta.

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista

Perusturvalautakunta päätti antaa sosiaali- ja terveysministeriölle päätösliitteen mukaisen lausunnon lakiluonnokseen, joka koskee hallituksen esitystä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja.

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt 29.6.2018 Jyväskylän kaupungille lausuntopyynnön sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen lakiluonnoksesta. Ehdotetun lain voimaantulo on sidoksissa sote- ja maakuntauudistuksen voimaantuloon.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista. Esityksen tavoitteena on ajantasaistaa asiakasmaksulainsäädäntö. Ehdotetulla lailla kumottaisiin voimassa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu laki. Ehdotetussa laissa säädettäisiin maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvien sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuista, maksujen määräämisestä ja niiden perimisestä sekä asiakkaalle maksuttomista palveluista. Lisäksi säädettäisiin maksujen perimistä rajoittavasta maksukatosta sekä maksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä. Esityksen mukaan asiakasmaksuista säädettäisiin kokonaisuudessaan lain tasolla. Maksun voisi periä vain niistä palveluista, joiden maksuista säädetään ehdotetussa laissa.

Esityksessä otetaan huomioon palvelujärjestelmässä ja toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja maakuntia koskeva uudistus.

Linkki päätösliitteeseen; kyselylomake ja perusturvalautakunnan vastaukset (luonnos)

Perusturvalautakunnan lausunto talonrakennuksen investointiohjelmasta vuosille 2019–2023

Perusturvalautakunta antoi Jyväskylän kaupungin Tilapalvelu-liikelaitokselle lausunnon talonrakennuksen investointiohjelman luonnoksesta.

Toimitilojen vuokrahankkeista perusturvalautakunta totesi lausunnossaan muun muassa, että Keski-Suomen keskussairaalan uuteen Sairaala Novaan varatussa perusterveydenhuollon tilatarpeessa ei ole epäselvyyttä. Sairaala Novaan tullaan sijoittamaan Tapionkadun ja Kuokkalan terveysasemien korvaavat tilat. Lisäksi Novaan sijoittuu terveyskeskussairaalan 100 sairaansijaa, jotka korvaavat Palokan sairaalan 66 sairaansijaa, sekä Kyllön sairaalasta 34 sairaansijaa. Jyväskylän kaupungin on varmistettava perusterveydenhuollon tarvitsemat tilat uuteen sairaalaan sote- ja maakuntauudistuksesta riippumatta.

Perusturvalautakunnan lausunnon mukaan vanhuspalvelujen keskittäminen vuoden 2016 palveluverkkoselvityksessä mainittuun iäkkäiden hyvinvointi- ja palvelukeskukseen (Uusi Kyllikki) ei ole enää tarkoituksenmukaista. Perusturvalautakunta totesi, että tilatarpeet ovat muuttuneet palveluverkkoselvityksen jälkeen. Ikääntyneiden palveluita suunnitellaan osana sote- ja maakuntauudistusta, ja asiakas voi valita palveluntuottajansa. Näin ollen vanhuspalveluilla ei ole enää suunnitelmissa perustaa päiväkeskusta kyseiseen kortteliin. Perusturvalautakunta näki kannatettavana sijoittaa kortteliin senioriasumista ja huomioida myös muut ikäryhmät korttelin kehittämisessä.

Lisäksi perusturvalautakunta kiirehti Tilapalvelua nuorten talon tilajärjestelyjen toteuttamiseksi.

Perusturvalautakunnalla ei ollut huomautettavaa Tilapalvelun talonrakennusinvestointeihin. Lausuntopyyntö on lähetty perusturvalautakunnan lisäksi myös sivistys-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle. Tilapalvelun johtokunta, kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto käsittelevät asiaa kokouksissaan saatujen lausuntojen pohjalta.

-----

Lisäksi perusturvalautakunta kuuli esityksen palvelusetelikokeilun jatkosta vuonna 2019.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet (luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka). Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla keskiviikkona 12.9.2018

Lisätietoja:
Heidi Rentola, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, p. 0400 537 824
Ulla Kuittu, perusturvan toimialajohtaja, p. 050 353 8310

6.9.2018Elina Gråsten

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje