Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutiset » Vuoden 2019 talousarvion valmistelutilannetta esiteltiin perusturvalautakunnalle ja terveydenhuollon jaostolle 6.9.2018

Vuoden 2019 talousarvion valmistelutilannetta esiteltiin perusturvalautakunnalle ja terveydenhuollon jaostolle 6.9.2018

Jyväskylän perusturvalautakunnan ja terveydenhuollon jaoston yhteisessä iltakoulussa esiteltiin ensi vuoden talousarvion virkamiesvalmistelun tilannetta.

Vuoden 2019 talousarvion valmisteluohjeen mukaan kaupungin nettomenojen kasvu saa olla ensi vuonna 2,5 %. Perusturvan toimialan toimintakate on 389 miljoonaa euroa, jossa nousua on 1,8 % viime vuoden vastaavaan verrattuna. Perusturvan talousarviokehys mahdollistaa n. 6,8 miljoonan euron toimintakatteen kasvun. Toimialan menojen arvioidaan vuonna 2019 olevan 440 miljoonaa (kasvua 1,5 %) ja tulojen 50,7 miljoonaa euroa. Kehyksessä on huomioitu muun muassa työehtosopimusten vaikutukset henkilöstömenoihin.

Asukasluvun kasvaessa ja väestön ikääntyessä myös palvelujen tarve kasvaa. Palveluntuotannossa on tavoitteena parantaa peruspalvelujen saatavuutta. Valmistelukehys edellyttää kuitenkin palvelujen tehostamista ja kehittämistä. Kaikki palvelutarpeet eivät mahdu vuoden 2019 valmistelukehykseen. Kehyksen ulkopuolelle on jäämässä palvelualueiden esityksiä n. 7,5 miljoonan euron sekä erikoissairaanhoidon osalta 3,9 miljoonan euron edestä. Osa perusturvan palvelutarpeista on tullut esille talousarvion valmistelukehyksen määrittämisen jälkeen. Esimerkiksi nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelujen vahvistamiseksi lisätyn henkilöstön kustannus on 690 000 euroa. Terveysneuvontapalvelu Visiitin arvioitu kustannus Jyväskylän osalta on 101 000 euroa vuodessa.

Erikoissairaanhoidossa eli Keski-Suomen sairaanhoitopiirin palveluissa talousarvioon 2019 merkitty käyttömenojen määrä ei saa ylittyä. Sairaanhoitopiirin palvelusuunnitelman mukaisesti Jyväskylän kaupungin osuus olisi 163 miljoonaa euroa, mikä on 1,9 % suurempi kuin kuluvan vuoden talousarvio.

Avoterveydenhuollossa tavoitellaan palveluaikojen laajennuksia

Avoterveydenhuollon palveluissa tehostetaan sähköisen asioinnin käyttöä ja laajennetaan palveluaikoja. Valinnanvapauskokeilun jatkoon haetaan sosiaali- ja terveysministeriön lisärahoitusta vuodelle 2019.

Sosiaalipalveluissa vastataan vammaisten ja lastensuojelun palvelutarpeisiin

Sosiaalipalveluissa kehys mahdollistaa vuoden 2018 tason, mutta se edellyttää palvelujen tehostamista. Vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun ja avustajien määrän kasvu sisältyy kehykseen. Talousarvio mahdollistaa kehitysvammaisten lasten 7-paikkaisen lastentalon kustannukset. Lastensuojelun, nuorisovastaanoton ja muiden lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelujen moniammatillisella yhteistyöllä on tarkoitus vähentää 13–17-vuotiaiden lastensuojelun lyhytkestoisia sijoitustarpeita ja huostaanottoja. Aikuissosiaalityön talous- ja velkaneuvonta siirtyy valtion tehtäväksi vuoden 2019 alussa.

Vanhuspalveluissa panostetaan asumisen palvelutarpeen kasvuun

Vanhuspalveluissa palveluasumisen ja kotihoidon palvelutarpeen kasvuun kohdennetaan miljoonan euron varaus talousarviovalmistelussa. Kehys mahdollistaa myös esimerkiksi Vaajakosken uuden Sampoharjun paikkamäärän kasvun vaativan henkilöstölisäyksen sekä omais- ja perhehoitajien palkkioiden tasokorotukset.

Palvelujen tehostamisella vastataan pitkäaikaishoidon osittaiseen vähentymiseen, jolloin eläköityvien työntekijöiden toimia ei täytetä ja henkilöstö sijoittuu vanhuspalveluiden omiin yksiköihin, kuten Sampoharjuun. Tilaratkaisuina on suunniteltu Akseli ja Elina -kodin ja Väinönkadun palvelukeskuksen toiminnan muutoksia.

Perheiden ennalta ehkäisevissä sosiaali- ja terveyspalvelujen korostuu yhteistyö

Perheiden ennalta ehkäisevissä sosiaali- ja terveyspalveluissa kehittämisen tavoitteena ovat esimerkiksi palveluaikojen laajentuminen, sähköisten palvelujen lisääminen ja palveluseteleiden käytön oikea-aikaisuus. Palvelujen yhteistyötä lisätään erikoissairaanhoidon sekä lastensuojelun avo- ja sijaishuollon kanssa lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdekysymyksissä sijoitusten ja lähetteiden kasvun hillitsemiseksi. Muita yhteistyökumppaneita palvelujen tehostamisessa ja päällekkäisyyksien poistamisessa ovat oppilashuolto ja muut nuorten palvelut.

Terveyskeskussairaaloissa tehostetaan kotisairaalan käyttöä

Terveyskeskussairaaloissa tavoitteena on hyödyntää kotisairaalapalvelua entistä tehokkaammin palvelutalopotilaiden sairaalahoidossa. Tavoitteena on myös tehostaa paljon palveluja tarvitsevien potilaiden hoitoa niin, että kyseiset potilaat tunnistetaan varhaisemmassa vaiheessa oikean hoidon aloittamiseksi ja hyödyntämällä tehostettua kotikuntoutusta.

Perusturvalautakunta päättää talousarvioesityksestään 20.9.2018

Päätösasiana talousarvioesitys tulee perusturvalautakuntaan 20.9. Perusturvan toimialan virkamiesesitykset lautakunnalle julkaistaan esityslistalla 14.9.

Lautakuntakierroksen jälkeen kaupunginjohtaja esittelee oman ehdotuksensa kaupungin talousarvioksi 22.10. Kaupunginvaltuusto käy talousarvion lähetekeskustelun 29.10. Kaupunginhallitus antaa oman talousarvioesityksensä kaupunginvaltuustolle 19.11. ja valtuusto päättää talousarviosta 26.11.

Lisätietoja:
- perusturvan toimialajohtaja Ulla Kuittu p. 050 353 8310
- sosiaalipalvelujen palvelujohtaja Päivi Junnilainen p. 040 533 5729
- avoterveydenhuollon palvelujohtaja Anu Mutka p. 050 311 8507
- terveyskeskussairaalan palvelujohtaja Kati Seppänen p. 050 368 0240
- perheiden ennalta ehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelujohtaja Päivi Kalilainen p. 050 370 0245
- vanhuspalveluiden palvelujohtaja Maarit Raappana p. 050 311 8927
- perusturvalautakunnan puheenjohtaja Heidi Rentola p. 0400 537 824

6.9.2018Elina Gråsten

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje