Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutiset » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 18.9.2018

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 18.9.2018

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 18.9.2018 käsiteltiin muun muassa kaupunkirakenteen toimialan vuoden 2019 talousarvioesitystä.

Kaupunkirakenteen toimialan vuoden 2019 talousarvioesitys eteenpäin

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle kaupunkirakenteen toimialan talousarvioesityksen, henkilöstösuunnitelman sekä irtaimen käyttöomaisuuden investoinnit vuodelle 2019.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän tavoitteen mukaisesti talousarviokehyksen valmistelun lähtökohtana on ollut se, että vuonna 2019 talouden tasapaino säilyy ja vuosikate on edelleen poistojen suuruinen. Toimialojen osalta kehyksen menoraami on laskettu osuutena käyttömenoista, mutta se on asetettu nettomenoja koskevana, joten myös tulojen korottaminen on mahdollista kehykseen pääsemiseksi.

Kaupunkirakenteen toimialan osalta käyttötalouden talousarviokehys tarkoittaa, että nettomenot voivat olla 5,404 miljoonaa euroa. Tämä on noin 1,046 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2018 muutetussa talousarviossa. Toimialan sisällä muutoksia tapahtuu eniten liikenne- ja viheralueiden palvelualueella. Kokonaisuutena toimialan tulot kasvavat noin 720 000 euroa ja menot noin 1,8 miljoonaa euroa.

Kaupunkirakenteen toimintakate heikkenee noin miljoona euroa vuoden 2018 muutettuun talousarvioon nähden. Menoja nostavat muun muassa joukkoliikenteen reittimuutokset, pilaantuneiden maiden puhdistuskustannukset, ratapihaselvityksen käynnistyminen sekä henkilöstömenot. Maanvuokratulojen sekä joukkoliikenteen lipputulojen arvioidaan nousevan. Talousarviokehys mahdollistaa toimialan palvelutason pitämisen ennallaan.

Valmisteluraamissa on annettu maa- ja vesialueiden investointimäärärahaksi 4,5 miljoonaa euroa. Summa on riittämätön kattamaan vuonna 2019 määrärahasta maksettavat rakennettujen kiinteistöiden ostot, maan esirakentamiset, tilapalvelun liittymät ja raakamaan ostotarpeet. Lisärahoituksen kriittinen tarve on 1,5 miljoonaa euroa raamia suurempi. Maan tasemyynniksi esitetään miljoona euroa.

Lautakunta päätti äänin 6-7 esittää pohjaesityksestä poiketen lisärahoitusta 1,5 miljoonaa euroa maa- ja vesialueiden investointimäärärahaan ja 0,5 miljoonaa euroa joukkoliikenteen tarpeisiin, jotka kaupunkirakennelautakunta ja joukkoliikennejaosto tarkentavat käyttösuunnitelmavaiheessa.

Kunnallistekniikan alustava investointiohjelma vuodelle 2019 hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta päätti hyväksyä vuoden 2019 alustavan kunnallistekniikan investointiohjelman ja esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2019 talousarvioon varataan kunnallistekniikan investointimäärärahaa 22 300 000 euroa, josta 3 100 000 katetaan tuloilla. Kokonaissummasta on tarkoitus suunnata katupalveluihin 20 420 000 euroa, viherpalveluihin 1 780 000 euroa ja satamapalveluihin 100 000 euroa.

Erillisinvestointien varaus, joka kohdistuu muun muassa Satamankärkeen, uuden sairaalan katutöihin ja Kukkumäen eritasoliittymään, kasvaa huomattavasti edellisvuoden tasosta. Katujen saneerauksiin pystytään ohjaamaan rahoitusta myös edellisvuosia enemmän. Viherpalvelujen perusinvestoinnit säilyvät edellisvuoden tasolla. Satamapalvelujen investoinneissa varaudutaan yhden tai kahden venelaiturin saneeraukseen.

Niina Kalliolle ero joukkoliikennejaoston varajäsenen tehtävästä

Kaupunkirakennelautakunta myönsi Niina Kalliolle eron joukkoliikennejaoston varajäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi jaoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi Marja Moilasen.

Kadunpitopäätöksiä Korpilahdentielle, Seppäläntielle ja Ritopohjantielle

Kaupunkirakennelautakunta teki maankäyttö- ja rakennuslaissa määrättyjä kadunpitopäätöksiä. Päätökset koskevat Korpilahdentietä sekä Seppäläntietä Ukonniementien ja Heinälammintien välillä ja Ritopohjantietä Heinälammintien ja Palokanorren välillä.

Maantie, joka asemakaavassa on osoitettu kaduksi, muuttuu kunnan tekemällä kadunpitopäätöksellä kaduksi. Nyt tehdyn päätöksen myötä näiden väylien hoito siirtyy Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta kaupungille 1.10.2018 alkaen. Kadunpitopäätös muuttaa myös kunnossa- ja puhtaanapitovastuiden jakautumista kunnan ja kiinteistön välillä. Kadunpitopäätökset annetaan tiedoksi kiinteistöjen omistajille tai haltijoille siten, kun asiasta kuntalaissa säädetään. Kadunpitopäätösten yhteydessä vahvistettiin väylien talvihoitoa ohjaavat kiireellisyysluokitukset, joiden mukaisesti nämä väylät kuuluvat talvisin ensimmäisinä aurattaviin väyliin.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti lukuun ottamatta asiaa 236 (vuoden 2019 talousarvioesitys).

Esityslista ja pöytäkirja

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea pöytäkirjan julkaisuun saakka osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6994. Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan kokousta seuraavana perjantaina osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231, ahti.ruoppila[at]jkl.fi (asiaan 237 asti)
- kaupunkirakennelautakunnan varapuheenjohtaja Aimo Asikainen, p. 050 381 9577, aimo.asikainen[at]jkl.fi (kokouksen puheenjohtajana asiasta 238 alkaen)
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

18.9.2018Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje