Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutiset » Sivistyslautakunta antoi esityksensä vuoden 2019 talousarviosta

Jyväskylän sivistyslautakunta antoi esityksensä vuoden 2019 talousarviosta

Jyväskylän sivistyslautakunta antoi jatkovalmisteluun oman esityksensä sivistyksen toimialan ensi vuoden talousarviosta, merkitsi tiedoksi talouden kolmannesvuosiraportin ja jakoi 1800 euroa nuorisoavustuksia.

Lautakunnan budjettiesitys 9,95 miljoonaa euroa yli esitetyn kehyksen

Sivistyslautakunta antoi oman esityksensä kaupunginhallitukselle ensi vuoden talousarviosta varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisopalvelujen osalta kahden äänestyksen jälkeen. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kasvun ja oppimisen palveluiden käyttötalouden menoihin varataan 9 950 000 euroa lisää kehykseen nähden, jotta lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet voidaan toteuttaa, palvelutaso pystytään pitämään nykytasolla ja vastaamaan palvelutarpeen kasvuun sekä toteuttamaan kehittämistarpeista johtuvat lisäykset. Lisätarve pitää sisällään subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamisen kaikille ikäluokille 1.8.2019 alkaen.

Ensimmäinen äänestys kahden muutosesityksen välillä päättyi äänin 7-6. Äänestys toimialajohtajan pohjaesitystä vastaan päättyi äänin 7 vastaan, 0 puolesta ja 6 tyhjää. Päätöksestä jätettiin kuusi eriävää mielipidettä.

Käytännössä lautakunnan esitys turvaisi sen, että ryhmäkokoja ei tarvitse kasvattaa, eikä opetuksen määrää tarvitsisi leikata. Myös koulunkäynninohjaajia sekä oppilashenkilöstöä voitaisiin palkata lain edellyttämä ja palvelutarpeen kasvua vastaava määrä. Varhaiskasvatuksessa lautakunnan esitys mahdollistaisi tarvittavan henkilöstön palkkaamisen uusiin Savulahden ja Kangasvuoren päiväkoti-kouluihin sekä kattaisi laki- ja työehtosopimusmuutoksista ja palvelutarpeen kasvusta aiheutuvat henkilöstötarpeet. Näitä ovat uusien varahenkilöiden ja erityisavustaja-varahenkilöiden palkkaus sekä Polttolinjan, Taikalampun, Mannilan ja Haukkamäen päiväkotien lapsimäärän kasvusta johtuva henkilöstötarve. Lisäksi esitys sisältää subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamisen 1.8.2019 alkaen. Nuorisopalveluissa lisäys mahdollistaisi muun muassa Ohjaamo-toiminnan vakinaistamisen.

Toimialajohtajan pohjaesitys perustui kaupungin 2019 talousarvion valmisteluohjeeseen, jonka mukaan kaupungin nettomenojen kasvu saa olla ensi vuonna 2,5 %. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisopalvelujen nettomenot saisivat olla ensi vuonna 203,5 miljoonaa euroa, missä kasvua viime vuoteen on noin 7,1 miljoonaa euroa (3,6%). Lautakunnan esitys kasvattaisi menoja tämän lisäksi 9,95 miljoona euroa, jolloin talousarvion kasvuprosentti olisi varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja nuorisopalveluissa 8,7%.

Kaupunginjohtaja antaa oman esityksensä 22.10.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsittelee sivistyksen talousarviota omalta osaltaan huomenna 20.9. Lautakuntakäsittelyjen jälkeen kaupunginjohtaja esittelee oman ehdotuksensa kaupungin talousarvioksi 22.10. Kaupunginvaltuusto käy talousarvion lähetekeskustelun 29.10. Kaupunginhallitus antaa oman talousarvioesityksensä kaupunginvaltuustolle 19.11. ja valtuusto päättää talousarviosta 26.11.

Kolmannesvuosiraportti ennakoi 2,2 miljoonan euron ylitystä

Kasvun ja oppimisen palveluihin on käytetty tänä vuonna 31.8. mennessä 129 872 615 euroa (toimintakate). Summa on 66,1 % koko vuoden suunnitelmasta. Ennusteen mukaan tälle vuodelle varattu määräraha tulee ylittymään 2,2 miljoonaa euroa.

Yhteisten palvelujen ja hallinnon ylityksen arvioidaan olevan 300 000 euroa, joka johtuu puuttuvista hankkeiden omarahoitusosuuksista. Varhaiskasvatuspalvelujen palvelusetelimenot tulevat ylittymään noin 800 000 euroa ja henkilömenot 400 000 euroa verrattuna talousarvioon. Koulujen henkilömenot tulevat ylittymään myös noin 400 000 euroa ja perusopetuksen ict-käyttö- ja lisenssimaksut ylittynevät noin 300 000 euroa.
Ylityksen pienentämiseksi loppuvuoden opetusjärjestelyt hoidetaan kustannustehokkaasti, lyhyet sijaisuudet pyritään hoitamaan sisäisin järjestelyin, koulunkäyntiohjaajien käyttö ja kuljetusjärjestelyt suunnitellaan mahdollisimman tehokkaasti.

Nuorisoavustuksia jaettiin 1800 euroa

Sivistyslautakunta jakoi 1800 euroa nuoristoiminnan avustuksia. Avustuksen saivat Palokan Partiolaiset ry 700 €, partiolippukunta Vesangan Mesikämmenet 600 € ja Art-Master ry 500 €. Syksyn 2018 nuorisotoiminnan kohdeavustuksia haki kolme hakijaa hakemusten yhteissumma oli 2000 €.
Syksyn haussa jaettiin loput vuodelle 2018 varatuista nuorisotoiminnan avustuksista. Pääosa avustuksia jaettiin jo keväällä. Tuolloin avustuksia jaettiin yhteensä 140 700 euroa.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=7037. Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 27.9.2018 Jyväskylän kaupungin verkkosivuille osoitteeseen: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, p. 050 308 5946
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033

19.9.2018Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje