Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutiset » Humanistisen ammattikorkeakoulun, Aalto-yliopiston ja Jyväskylän kaupunginteatterin yhteistyöhanke Virtuaaliseikkailu teatterin maailmaan käynnistyy

Humanistisen ammattikorkeakoulun, Aalto-yliopiston ja Jyväskylän kaupunginteatterin yhteistyöhanke Virtuaaliseikkailu teatterin maailmaan käynnistyy

Hankkeen tavoitteena on tehdä sähköisten kulttuuripalveluiden tuotantokokeilu Alvar Aallon suunnitteleman Jyväskylän kaupunginteatterin tiloihin. Hankkeessa tutkitaan, miten uusia teknologioita – kuten 3D-virtuaalisuutta – voidaan hyödyntää taidelaitosten toiminnoissa ja kokonaan uusien digitaalisten kulttuuripalveluiden tuottamisessa.

Nuorten osallistumista kulttuuriin edistetään

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen ensisijaisena kulttuuripoliittisena tavoitteena on parantaa nuorten osallisuutta ja osallistumista kulttuuriin. Toisena tavoitealueena on edistää luovaa työtä ja tuotantoa. Virtuaaliseikkailu teatterin maailmaan -hankkeen koordinoinnin ja kehitettävien digitaalisten tuotantotapojen mallintamisesta vastaa Humanistinen ammattikorkeakoulu; uusien teknologioiden kokeilusta ja hankkeen teknisestä toteutuksesta vastaa Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutti MeMo; Jyväskylän kaupunginteatteri osallistuu keskeisesti virtuaaliseikkailun sisällön suunnitteluun ja tuottamiseen.

Virtuaaliseikkailu teatterin maailmaan -hankkeen suunnittelu, kuvaukset ja mittaukset käynnistyvät loka-kuussa 2017

Sähköisten kulttuuripalveluiden tuotantokokeilu tehdään Jyväskylän kaupunginteatterin tiloihin. Hankkeen tulokset julkaistaan keväällä 2018. Loppuvuodesta 2018 Virtuaaliseikkailu teatterin maailmaan -hankkeessa tuotetaan digitaalisia kulttuuripalveluita käsittelevä seminaari ja valmistetaan aihetta käsittelevä julkaisu.

Kokeilu on jatkoa hyvin alkaneelle yhteistyölle

Virtuaaliseikkailu teatterin maailmaan -hankkeessa Aalto-yliopisto ja Humanistinen ammattikorkeakoulu jatkavat lokakuussa 2016 käynnistynyttä yhteistyötään. Sen tuloksena on saatu yhteisiä kokeiluja, tapahtumia, han-kehakemuksia ja julkaisuja. Yhteistyö painottuu kulttuurituotantoon ja kulttuurin välittäjätoimintaan sekä tulk-kaukseen, kielelliseen saavutettavuuteen ja kommunikaatioasiantuntijuuteen.

Aalto-yliopiston 3D-Studio Manager Matti Kurkela – Uudet mittauslaitteet ja niiden tuottamat virtuaaliset 3D-aineistot mahdollistavat tutkimusta digitaalisuuden vaikutuksista kultuuritapahtumiin, kulttuuriorganisaatioiden työtapoihin, kumppanuuksiin, yleisöön ja muihin sidosryhmiin.

Hankekumppanuus Jyväskylän kaupunginteatterin kanssa avaa uudenalaisen korkeakoulujen ja kulttuurilaitoksen välisen yhteistyön, jossa ammattikorkeakoulun ja yliopiston erityisosaamista sovelletaan käytäntöön oikeassa toimintaympäristössä taidekasvatuksen ja yleisötyön todellisiin tarpeisiin.

Lisätietoja:

Lehtori Pasi Toivanen, p. 020 7621 372, pasi.toivanen@humak.fi
Tiedetuottaja Marika Ahlavuo, p. 050 5122509, marika.ahlavuo@aalto.fi
Teatterinjohtaja Hilkka Hyttinen, puh. 050 311 8705 hilkka.hyttinen@jkl.fi

Kuvia https://www.dropbox.com/sh/r41kpdeey9gzzs5/AABKpEC-5rXSGggGrMjRKZesa?dl=0

10.10.2017Sirkka Helke

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje