Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki
Jyväskylän kaupunki / Palvelut / Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen

Tervetuloa Jyväskylään, uusi asukas

Kotikulmat - Jyväskylän asuinalueet

Aiotko rakentaa omakotitalon? Aloita tästä
Ohjeita ja oppaita rakentamiseen Jyväskylässä.

Asunnot
Vuokra-, opiskelija-, omistus-, asumisoikeus- ja osaomistusasuminen sekä asumisen hyödyllisiä linkkejä

Asukasyhdistykset ja kylätoimikunnat
Jyväskylän asukasyhdistykset ja kylätoimikunnat yhteystietoineen

Energia-avustukset
Energia-avustuksia voidaan myöntää pääsääntöisesti vähintään 3-huoneistoisen asuinrakennuksen ja myös yhteisön omistaman 1-2-huoneistoisen asuinrakennuksen energiakatselmuksen tekemiseen, ulkovaipan, ilmanvaihtojärjestelmän ja lämmitysjärjestelmän parannuksiin tai sosiaalisin perustein enintään 2-asuntoisen pientalon energiatalouden parantamiseen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottamiseen liittyviin korjaustoimenpiteisiin.

Energianeuvonta*
Keski-Suomen Energiatoimisto tarjoaa kuluttajille maksutonta energianeuvontaa. Neuvonnan tavoitteena on tarjota luotettavaa ja puolueetonta tietoa energiatehokkuudesta ja uusiutuvasta energiasta keskeisiin valintoihin.

Erityisryhmien investointiavustus

Hissirakentaminen
Jyväskylä on mukana valtakunnallisessa Hissi – Esteetön Suomi 2017 – hankkeessa, joka edistää hissien rakentamista vanhoihin hissittömiin yli kolmekerroksisiin asuinkerrostaloihin ja edistää myös muita asuinrakennusten ja piha-alueiden esteettömyyskorjauksia

Jätehuolto
Jätehuolto on viimeisen kymmenen vuoden aikana muuttunut vauhdilla. Lajittelun ansiosta noin puolet jätteistä saadaan hyödynnettyä. Arvokkaat raaka-aineet saadaan uudelleen käyttöön ja jätteenkäsittelykeskukseen loppusijoitettavaksi päätyy yhä pienempi osa jätteistä.

Jätevedet* (Jyväskylän seudun Puhdistamo Oy)

Kantakartta ja maastomittaus
Tonttituotannon maastomittauspalvelut vastaa tonttien ja rakennusten sijaintiin liittyvistä mittauksista sekä eri viranomaisia palvelevista kartoituksista.

Kartat ja paikkatiedot
Tonttituotannon paikkatietopalvelut tuottaa, ylläpitää ja tarjoaa erilaisia paikkatietoaineistoja, karttoja sekä palveluja kaupungin omaan hallinnolliseen käyttöön sekä niitä tarvitseville ulkopuolisille asiakkaille.

Kierrätys ja kirpputorit

Kiinteistönmuodostus
Tonttituotannon kiinteistöinsinöörinpalvelut hoitaa asemakaava-alueella olevien kiinteistöjen lohkomiset ja muut kiinteistötoimitukset.

Korjausavustukset
Korjausavustuksia voidaan myöntää vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaamiseen sosiaalisin perustein tai terveyshaittojen poistamiseen sosiaalisin perustein tai asuinrakennusten kuntoarvioiden ja kuntotutkimusten tekemiseen sekä huoltokirjan laatimiseen tai uuden hissin rakentamiseen sekä liikuntaesteiden poistamiseen.

Korkotukilainat

Maankäytön suunnittelu (Kaavoitus)

Palvelupiste Hannikainen
Neuvontapalvelut, rakentajan palvelut, tekninen neuvonta jne.

Perusparannuksen käynnistysavustus

Rakennusvalvonta
Rakennusvalvonnan tehtävä on valvoa rakentamisen lainmukaisuutta sekä huolehtia kaupunkikuvasta ja rakennetusta ympäristöstä. Rakennusvalvonnassa käsitellään rakentamiseen liittyvät luvat, tehdään lupiin liittyvät katselmukset ja opastetaan rakentajia.

Sähkö* (Jyväskylän Energia Oy)

Tontit ja maaomaisuus
Tonttituotannon tonttipalvelut luovuttaa asemakaavan mukaisia tontteja asunto- ja elinkeinotoimintaa varten sekä isännöi kaupungin omistamia maa- ja vesialueita.

Vesi*(Jyväskylän Energia Oy)

Vanhusten palveluasuminen
Palveluasuminen pyrkii turvaamaan yksilöllisen, kodinomaisen asumisen 65 vuotta täyttäneille henkilöille, jotka tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa ympärivuorokauden, eivätkä pärjää enää kotiin annettavien palveluiden turvin omassa kodissaan.

Muuta asumiseen liittyvää
Muuta rakentamiseen liittyvää
Tietoa Jyväskylästä asumisalueena

Jyväskylä-lehti
Jokaiseen Jyväskylän kaupungin talouteen jaettava Jyväskylän kaupungin tiedotuslehti. Ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kylät ja kaupunginosat
Jyväskylän kylien ja kaupunginosien sivustoja

Jyväskylän seudun asuinalueet**
Lyhyet luonnehdinnat Jyväskylän ja naapurikuntien asuinalueista etäisyyksittäin Jyväskylän keskustasta.

Jyväskylässä toimivat mm. seuraavat lauta-/toimikunnat asuntoasioissa:
  • Kaupunkikuvatoimikunta
  • Kaupunkirakennelautakunta
  • Rakennus- ja ympäristölautakunta