Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Päätöksenteko » Kaupunginhallitus

Jyväskylän kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus 2015-2016

Toimikausi jatkuu 31.5.2017 saakka kuntavaalien ajankohdan ja uuden valtuustokauden alkamisajankohdan siirtymisen takia

Jyväskylän kaupunginhallituksessa on 13 jäsentä. Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto valittiin kaksivuotiskaudeksi. Puheenjohtajana toimii Riitta Mäkinen (SDP), 1. varapuheenjohtajana Jaakko Selin (KOK) ja 2. varapuheenjohtajana Meri Lumela (VIHR).

Kaupunginhallituksen tehtävät

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa, valmistelee kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta sekä valvoo kaupungin etua ja edustaa kaupunkia.

Kaupunginhallitus tekee kaupungin puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, jollei toisin ole määrätty.

Lisäksi kaupunginhallituksen tehtävänä on huolehtia kaupungin yleisestä kehittämisestä, johtaa ja valvoa kaupungin toimialojen ja viranhaltijoiden toimintaa sekä kaupungin taloushallintoa.

Kaupunginhallituksen on vuosittain viimeistään toukokuussa annettava valtuuston käsiteltäväksi tilinpäätös- ja toimintakertomus. Kaupunginhallituksen on myös vuosittain tehtävä kaupungin talousarvioehdotus seuraavaksi vuodeksi.

Kaupunginhallitus voi määrätä kaupungin muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa.

Kaupunginhallitukselle asiat esittelee kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan salassa pidettäviä asioita lukuun ottamatta kaupungin internet-sivuilla.

Kaupunginhallituksen asettama taloustoimikunta 2013-2014

Muutoksenhaku

Kaupunginhallituksen päätöksestä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Erityislainsäädännössä voi olla muita määräyksiä muutoksenhausta, jolloin noudatetaan niitä.

Päätökset ovat nähtävissä kaupunginkansliassa kokousta seuraavan viikon tiistaina.

Tietoja kaupunginhallituksen päätöksistä ja ohjeita muutoksenhakua varten saa kaupunginkansliasta:
Raija Laitila, 014 266 1540, raija.laitila[at]jkl.fi
Päivi Lind, 014 266 1544, paivi.lind[at]jkl.fi
Tarja Tiainen, 014 266 1540, tarja.t.tiainen[at]jkl.fi

osoite PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32)

Kaupunginhallituksen tiedotteet

Yhteys

Tietoja kaupunginhallituksen päätöksistä ja ohjeita muutoksenhakua varten saa kaupunginkansliasta:

Raija Laitila, 014 266 1542
raija.laitila[at]jkl.fi

Päivi Lind, 014 266 1544
paivi.lind[at]jkl.fi

Tarja Tiainen, 014 266 1540
tarja.t.tiainen[at]jkl.fi

osoite PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje