Suoraan sisältöön

Kuva: Petteri KivimäkiMarkku Andersson

Muutoksia ja mahdollisuuksia

Talous tasapainoon

Valtuustokauden tavoitteena on kaupungin talouden tasapainon saavuttaminen vuonna 2016 siten, että vuosikate vastaa poistoja eikä lainakanta enää lisäänny. Tasapainotavoitteen saavuttaminen edellyttää, että käyttötalouden nettomenojen tulisi olla vuonnna 2016 noin 3,5 prosenttia eli 21 miljoonaa pienemmät kuin 2014.

Talouskehitykseen liittyy useita epävarmuustekijöitä, joista merkittävimmät ovat kansantalouden tuleva kehitys sekä valtion rakennemuutosohjelmaan liittyvät päätökset. Valtion päätöksistä seuraavien toimenpiteiden lisäksi Jyväkylän taloutta tasapainotetaan vuosina 2014 – 2016 ensisijaisesti palveluverkkoa koskevilla päätöksillä sekä jättämällä täyttämättä osa vuotuisesta noin 300 työntekijän poistumasta.

Kaupungin johtamisjärjestelmä tiivistetään sekä hallinnolliset ja asiantuntijatehtävät organisoidaan uudelleen vastaamaan uutta johtamisjärjestelmää. Tavoitteena on hyödyntää johdon ja hallinnon vakituisten henkilöiden poistuma täysimääräisesti vuosien 2014–2016 aikana. Muun vakituisen henkilöstön poistuman hyödyntäminen edellyttää mm. palvelupisteiden määrän supistamista.

Henkilöstöjärjestöjen kanssa on käyty yhteistoimintaneuvottelut viime vuoden loka-marraskuussa. Työnantaja ei ole sulkenut neuvotteluissa mitään keinoja pois talouden tervehdyttämisessä (mm. eläköitymisen hyödyntäminen, määräaikaisen henkilöstön vähentäminen, yksilötason ratkaisut palvelusuhteiden ehdoissa, organisaatiomuutokset, toimintojen uudelleenjärjestelyt, lomautukset, irtisanomiset ). Mikäli vuoden 2014 aikana ollaan tilanteessa, jossa talousarvioon kohdistuu ylitysuhkia ja talousarvion toteutuminen vaatii kertaluonteisia säästökeinoja, voi kaupunginhallitus päättää henkilöstön lomauttamisesta.

Tiukka taloustilanne ja suunnan reivaaminen vaativat muutoskykyä meiltä kaikilta, niin työntekijöiltä, johdolta, luottamushenkilöiltä kuin asukkailtakin. Nyt on viimeinen hetki tarttua toimeen ja tämän vuoksi olemme ryhtyneet suunnittelemaan mm. monipalvelupisteitä. Palveluihin ja niiden määrään tulee siis muutoksia joka puolella kaupunkiorganisaatiota. Uskon kuitenkin, että palvelutasomme on tulevienkin muutosten jälkeen hyvä, joskaan ei samanlainen kuin nyt.

Työtä, työtä, työtä

Jyväskylässä on selkeistä vahvuuksia, jotka on syytä tunnistaa, kun pohdimme tulevaisuuttamme. Jyväskylä on koko 2000-luvun ollut yksi Suomen vetovoimaisimmista kaupungeista. Väkiluku on kasvanut vuodesta 2000 lähes 20 000 asukkaalla muuttoliikkeen ja syntyvyyden seurauksena. Virallisten tilastojen mukaan uusia työpaikkoja on 2000-luvulla syntynyt Jyväskylään nettomääräisesti lähes 10 000 työpaikan verran eli 800 uutta työpaikkaa joka vuosi. Työpaikkakasvumme on ollut suurista kaupungeista ripein. Tämä on ollut yrityksiltä iso luottamus kaupunkimme ja kaupunkiseutumme elinvoimaa kohtaan.

Työttömyys kuitenkin riepoo kaupunkia ja seutuamme lujasti, kuten koko Suomeakin! Niinpä keskeisimmässä asemassa kaupungissamme on oltava työ, työpaikat ja yrittäminen. Kaupungin ja seudun elinvoiman vahvistaminen ja sen johtaminen on varmasti tärkein yksittäinen menestystekijä. Yhteinen tahto ja usko tulevaisuuteen ovat myös onnistumisen edellytyksiä. Myös alkaneena vuonna kaupungin eri toimijat pitävät tiiviisti yhteyttä yrittäjiin ja järjestöihin. Kaupunki lupaa kehittää toimintaansa kaikin mahdollisin keinoin. Esimerkiksi kevään aikana on tulossa käsittelyyn lähivuosien maankäyttösuunnitelma, jonka mukaisesti tonttitarjontaamme lisätään niin yritys- kuin rantatonttienkin osalta.

Kuntarakenneselvityksestä asuntomessuihin

Kuntauudistus olisi vaikeuksista huolimatta syytä saada pikimmiten onnellisesti päätökseen. Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys on meneillään yhdeksässä kunnassa. Kuntajakoselvittäjät kertovat omat esityksensä alueemme kuntarakenteista kevään kuluessa. Aihe on aktiivisesti esillä koko vuoden!

Jyväskylällä on kansallinen koordinointivastuu Innovatiiviset kaupungit 2013–2020 -ohjelman kyberturvallisuuden osaamisalueesta. Alalle uskotaan syntyvän seuraavien vuosien aikana jopa tuhansia uusia työpaikkoja. Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston koulutus- ja tutkimusosaaminen muodostavat vahvan kyberturvallisuusalan infrastruktuurin, joka palvelee yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita. Jyväskylän seudulla on kaikki edellytykset rakentua kyberturvallisuusosaamisen kansalliseksi ja kansainväliseksi osaamiskeskittymäksi. Tätä aihealuetta kannattaa seurata!

Yksi iso innostava, yhteinen ”savotta” odottaa meitä, kun Jyväskylän Äijälänrannan asuntomessut toteutetaan ensi kesänä. Valtakunnallinen tapahtuma tuo Jyväskylään arviolta 150 000 messuvierasta. Kauniissa suomalaisessa järvimaisemassa, 10 minuutin ajomatkan etäisyydellä kaupungin keskustasta sijaitseva Äijälänrannan asuntomessualue esittelee asumisen ja sisustamisen viimeisimmät trendit. Jyväskylän kompakti rakenne mahdollistaa asumisratkaisut, joissa luonto, ihmisläheinen teknologia ja kaupunkimiljöö yhdistyvät luontevasti tarjoten mahdollisuudet erilaisiin viher- ja energiatehokkuuteen liittyviin kokeiluihin. Tasokkaiden asuntomessujen lisäksi Jyväskylässä on mahtava kattaus tapahtumia, kulttuuria ja liikuntaa kaikenikäisille. Kannattaa tulla tutustumaan!

Jyväskylän uuden strategian valmistelu käynnistyy parhaillaan. Tulemme haastamaan myös teitä asukkaita mukaan tähän työskentelyyn. Maan ja maailmanlaajuisista huolista huolimatta toivon, että ylläpidämme sekä toiveikkuutta että myönteisyyttä ja pidättäydymme vihapuheista lähimmäisiämme kohtaan. Uskalletaan olla positiivisia!

Nautitaan lisääntyvästä valosta, hyvää vuoden jatkoa!

Markku Andersson
kaupunginjohtaja

Yhteys

Markku Andersson
p. 014 266 1501
etunimi.sukunimi@jkl.fi

Kaupunginjohtajan sihteeri Maarit Laukkala
p. 014 266 1505
maarit.laukkala@jkl.fi

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2014 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta