Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Päätöksenteko » Kaupunginvaltuusto

Jyväskylän kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto 2013-2016

Toimikausi jatkuu 31.5.2017 saakka kuntavaalien ajankohdan ja uuden valtuustokauden alkamisajankohdan siirtymisen takia

Kunnallisvaaleissa 2012 valittiin Jyväskylän kaupunginvaltuustoon 67 jäsentä, jotka jakautuvat seuraavasti:

SDP 17, KOK 13, KESK 11, PS 8, VIHR 7, VAS 6, KD 4 ja SKP 1.

Valtuustoryhmissä on valtuustokauden aikana tapahtunut seuraavat muutokset, joista on ilmoitettu valtuuston työjärjestyksen 2 ja 3 §:ien mukaisesti:
- valtuutettu Kauko Isomäki on siirtynyt sosiaalidemokraattien valtuustoryhmästä perussuomalaisten valtuustoryhmään (kv 19.5.2014)
- valtuutettu Matti Björk on siirtynyt perussuomalaisten valtuustoryhmästä keskustan valtuustoryhmään (kv 15.12.2014)
- valtuutettu Juhani Starczewski on erotettu kristillisdemokraattien valtuustoryhmästä (kv 26.1.2015)
- valtuutettu Juhani Starczewski on perustanut Rehobot-valtuustoryhmän (kv 26.1.2015)

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimii Pauli Partanen (KOK), 1. varapuheenjohtajana Jari Colliander (KESK) ja 2. varapuheenjohtajana Tuulikki Väliniemi (SDP).

Kaupunginvaltuuston tehtävät

Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päättävä toimielin. Se valitaan kunnallisvaaleilla joka neljäs vuosi.

Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin talouden ja rahoituksen perusteista, veroprosenteista, maksujen yleisistä perusteista, lainanotosta ja takauksista. Valtuusto myös asettaa hallintokunnille laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet. Valtuusto päättää kaupungin hallinnon rakenteesta: lautakunnista, virastoista ja laitoksista sekä niiden toimivallasta ja hyväksyy tarvittavat johtosäännöt. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt ja tärkeimmät viranhaltijat. Kaupungin asioiden hoitoa valtuusto seuraa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen avulla.

Tulevat kokousajat sekä esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät näiltä sivuilta.

Muutoksenhaku

Kaupunginvaltuuston päätöksiin haetaan pääosin muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella. Erityislainsäädännössä voi olla myös muita määräyksiä muutoksenhausta, jolloin noudatetaan niitä. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Erityislainsäädännössä voi olla muita määräyksiä valitusoikeudesta.

Pöytäkirjat ovat nähtävänä kaupunginkansliassa kokousta seuraavan viikon tiistaina.

Tietoja kaupunginvaltuuston päätöksistä ja ohjeita muutoksenhakua varten saa kaupunginkansliasta:

Raija Laitila, puh. 014 266 1542, etunimi.sukunimi[at]jkl.fi
Päivi Lind, puh. 014 266 1544, etunimi.sukunimi[at]jkl.fi
Tarja Tiainen, puh. 014 266 1540, tarja.t.tiainen[at]jkl.fi

Kirjaamo, puh. 014 266 0888, kirjaamo[at]jyvaskyla.fi
osoite: PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32)

Yhteys

Tietoja kaupunginvaltuuston päätöksistä ja ohjeita muutoksenhakua varten saa kaupunginkansliasta:

Raija Laitila
puh. 014 266 1542
etunimi.sukunimi[at]jkl.fi

Päivi Lind
puh. 014 266 1544
etunimi.sukunimi[at]jkl.fi

Tarja Tiainen
puh. 014 266 1540
tarja.t.tiainen[at]jkl.fi

osoite PL 193, 40101 Jyväskylä
(käyntiosoite Vapaudenkatu 32)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje