Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Lisätietoa ja materiaaliaLinkit

Tietoa julkisista hankinnoista:

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö
Julkisten hankintojen sähköinen ilmoituskanava (HILMA)
Keski-Suomen hankinta-asiamies

Markkinaoikeudelliset asiat:

Markkinaoikeus

Hankintoihin liittyvää lainsäädäntöä:

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (29.12.2016/1397)
Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (29.12.2016/1398)
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (22.12.2006/1233)
Kilpailulaki (12.8.2011/948)
Markkinaoikeuslaki (28.12.2001/1572)

Muita linkkejä:

Finlex – valtion säädöstietopankki
Yleiset sopimusehdot JYSE 2014 Palvelut
Yleiset sopimusehdot JYSE 2014 Tavarat
Julkisen hallinnon IT-sopimusehdot JIT 1994
Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 1995
Suomen Kuntaliitto
KL-Kuntahankinnat

Yleiset sopimusehdot JYSE 2014 Palvelut
Yleiset sopimusehdot JYSE 2014 Tavarat
Yleiset sopimusehdot JYSE 2009 Palvelut

Yleiset sopimusehdot JYSE 2009 Tavarat


Materiaalit

Hankintafoorumi:

Muistio 17.11.2016
Muistio 30.8.2016

Muistio 19.4.2016
sekä liitteet: siirtymäkauden sääntely (Marjo Laine), yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (Katri Löytty), hankintastrategian valmistelutilanne (Marjo Laine), palvelualoite (Marjo Laine), palautetta hankintaseminaarista (Veli Puttonen)
Muistio 17.2.2016
Muistio 17.12.2015

Muistio 28.8.2015

Muistio 22.5.2015

Muistio 20.3.2015

Muistio 28.1.2015
Muistio 12.9.2014

Muistio 15.4.2014

Muistio 8.11.2013
Muistio 3.10.2013
Muistio 30.5.2013

Muistio 10.4.2013 ja liite
Muistio 8.2.2013
Muistio 30.11.2012 ja liite
Muistio 21.9.2012 ja hankinta-asiamies Jorma Saarikedon esitysmateriaali
Muistio 31.5.2012
Muistio 21.3.2012

Hankintaillat:

Hankintailta 28.11.2017
Hankintailta 30.5.2017

Hankintailta 29.11.2016

Hankintailta 31.5.2016

Hankintailta 2.12.2015
sekä erillisinä tiedostoina hankinta-asiamies Veli Puttosen materiaali sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun tulevat hankinnat
Hankintailta 18.5.2015
sekä erillisinä tiedostoina hankinta-asiamies Veli Puttosen materiaali sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun tulevat hankinnat
Hankintailta 2.12.2014

Hankintailta 8.5.2014
ja materiaalista kootut yhteystiedot yksiköittäin
Hankintailta 3.12.2013
ja JYKES Oy:n tarjoama julkisten hankintojen tietopankki
Hankintailta 7.5.2013

Hankintailta 14.11.2012, sosiaali- ja terveyspalvelujen osuus ja Cloudia Oy:n osuus
Hankintailta 9.5.2012

Kaupungin sisäiset:

Jyväskylän kaupungin hankintojen linjaukset 1.10.2017 lukien (pdf)
Jyväskylän kaupungin hankintaohjeet 1.10.2017 lukien (pdf)
Jyväskylän kaupungin ympäristöpolitiikka
Jyväskylän kaupungin ilmasto-ohjelma

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje