Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Strategia ja hankkeet » Hankkeet » Hyvinvoinnista elinvoimaa (2017-)

Hyvinvoinnista elinvoimaa -hanke

Hyvinvoinnista elinvoimaan -hankkeessa Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö keskittyy alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamiseen rakentamalla siltaa Jyväskylän perusturvapalveluiden ja elinkeinotoiminnan välille. Keinoja ovat muun muassa uusien kumppanuusverkostojen luominen ja yritysten sekä järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön vahvistaminen.

Hyvinvoinnista elinvoimaa -hankkeen tavoitteena on vauhdittaa uusia kumppanuuksia ja yhteistyömalleja sote-alalla, mahdollistaen uusia ihmislähtöisiä palveluinnovaatioita. Näin edistetään elinvoimaisuutta ja mahdollistetaan uusien palveluinnovaatioiden kehittymistä verkostomaisen toiminnan kautta. Puhutaan siis kumppanuuskiihdyttämöstä. Samalla arvioidaan, kuinka tällainen kokeilukulttuuria edistävä malli voisi sopia tulevalle sote-järjestäjälle, eli maakunnalle, yhdeksi ekosysteemin kehitystä tukevaksi työkaluksi.

Kumppanuuskiihdyttämöstä lisää vauhtia valinnanvapauskokeiluun

Hyvinvoinnista elinvoimaa -hanke haluaa osaltaan olla vauhdittamassa uudentyyppisten palveluinnovaatioiden syntymistä sekä vauhdittaa valinnanvapauskokeilua Jyväskylässä. Palveluinnovaatioiden synnyttämisessä tarvitaan palvelumuotoilun, markkinoinnin, yrittäjyyden sekä myynnin osaamista. Erityisesti halutaan saada aikaan yhdessä tekemistä, joka tarvitsee onnistuakseen avoimuutta sekä läpinäkyvyyttä.

Kumppanuuskiihdyttämön työkaluina toimivat erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat, jotka kulkevat nimellä Soteuttamot. Yhtenä työkaluna vauhdittamiseen toimii myös pilotointiraha, jota Hyvinvoinnista elinvoimaa -hanke myöntää valituille piloteille. Pilotointirahaa on tarjolla 50 000€. Tarkoituksena on löytää 3-5 pilottia (max 10 000€ / pilotti) toteutettavaksi Jyväskylän seudulla.

Pilottihaku avautui 1.6.2017 ja päättyi 6.9.2017 klo 23.59. Kiihdyttämön osallistujat (max 5 kpl:tta) valitaan syyskuun alussa ja toiminta alkaa syyskuun aikana valikoitujen tahojen kanssa.

Pilotointirahaa haetaan kertaluonteisesti pilottiin, jonka tavoitteena on kokeilla uutta palvelutoimintaa, kumppanuutta, toimintamallia tai käytäntöä.

Pilotointivalintoja tehtäessä painotetaan seuraavia kriteereitä:

 1. toteutettavuus valinnanvapauskokeilussa TAI tulevassa soten valinnanvapausmallissa
 2. palvelun ihmislähtöisyys sekä asiakaslähtöisyys
 3. kasvu- ja vientipotentiaali ts. pilotin skaalautuvuus

Muita valintaan vaikuttavia seikkoja ovat toimialarajoja ylittävä ja/tai uusia toimintatapoja luova yhteistyö sekä pilotin toteutus Jyväskylän seudulla.

Kumppanuuskiihdyttämön pilottien kesto 8-12 kk ja ne pilotoidaan vuoden 2018 loppuun mennessä. Pilottien loppuraporttien oltava valmiina tammikuun 2019 aikana.

Hanketta rahoittaa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Lisätietoa:
Hyvinvoinnista elinvoimaa hanke ja pilottihaku, Piija Äijänen, Jyväskylän kaupunki, 0405732066, piija.aijanen[at]jkl.fi
Valinnanvapauskokeilu, Riitta Pylvänen, Jyväskylän kaupunki, 014 2661630, riitta.pylvanen[at|jkl.fi & Mia Lindberg, Jyväskylän kaupunki, 014 266 863, mia.lindberg[at]jkl.fi
Elina Eerola, Projektikoordinaattori, Sitra, +358 (294) 618 258, elina.eerola[at]sitra.fi

Tapahtumat
Muuta
Liity hankkeen sähköpostilistalle

Soteuttamo (Sitra)

Soten valinnanvapauskokeilu Jyväskylässä

Business Jyväskylä

Yritysten Soteuttamo 6.6.

Arkisto

Aiemmat tapahtumat
 • 24.8., 6.9. ja 7.9. klo 12-16 Palvelut asiakaslähtöisemmiksi -Soteuttamo
  Lue koko kutsu (PDF) / Ilmoittautuminen (24.8) / Ilmoittautuminen (6.9.) / Ilmoittautuminen (7.9)
 • 6.6.2017 Yritysten Soteuttamo - verkostoitumistilaisuus
  Lue koko kutsu (PDF
  )
Muuta

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje