Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kaavoitus ja tontit » Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu

KAAVOITUS

Kaavoittaminen on maankäytön suunnittelua, jonka tavoitteena on varmistaa hyvän elinympäristön rakentaminen. Kunnat vastaavat yleis- ja asemakaavoituksesta. Jyväskylässä kaavat valmistelee kaupunkirakennepalveluiden kaavoituksen vastuualue maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuen.

Kaavoittaminen on usein erilaisten intressien ja ristiriitojen yhteensovittamista. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, jotta eri mielipiteet tulisivat esille kaavoituksessa.

AJANKOHTAISTA

Vireillä olevatVireillä olevat asema- ja yleiskaavat sekä projektit ja ohjelmat

Kehä vihreäKehä Vihreän kehittämisen ideointi käynnistyy tiistaina 2.12. klo 12-16 järjestettävällä työpajalla, joka pidetään Tietotalon Vouti-salissa (Kilpisenkatu 1). Ilmoittaudu mukaan täältä: www.webropolsurveys.com/S/E04C7BB41413E5C5.par. Voit myös osallistujia keskusteluun ja ideointiin Facebookissa: https://www.facebook.com/groups/kehavihreankehittajat/.

Asumisvisio 2025 on hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa 25.3.2014

Jyväskylän keskustassa järjestettiin televisioitava Uusi Jyväskylä! –arkkitehtuurityöpaja 26.-28.3.2014. Lisätietoa työpajasta ja esitetyistä ideoista.

Tourujoki Tourujoen kehittämissuunnitelman laadinta on käynnistynyt vuoden 2014 alussa. Kehittämissuunnitelma koskee koko Tourujokea lähiympäristöineen ja sen tavoitteena on luoda kokonaisnäkemys joen ja sen varsialueiden kehittämistarpeista. Tule mukaan asukaskävelylle elo-syyskuun vaihteessa, lisätietoa Tourujoen kehittämissuunnitelman internetsivulla.

kaavoituskatsaus 2014Kaavoituskatsaus on Jyväskylän kaupungin työohjelma vuosille 2014-2016.

asuntomessutVuoden 2014 Asuntomessut Jyväskylän Äijälänrannassa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2014 • Sivun alkuunTietoja sivustosta