Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kaavoitus ja tontit » Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu

KAAVOITUS

Kaavoittaminen on maankäytön suunnittelua, jonka tavoitteena on varmistaa hyvän elinympäristön rakentaminen. Kunnat vastaavat yleis- ja asemakaavoituksesta. Jyväskylässä kaavat valmistelee kaupunkirakennepalveluiden kaavoituksen vastuualue maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuen.

Kaavoittaminen on usein erilaisten intressien ja ristiriitojen yhteensovittamista. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, jotta eri mielipiteet tulisivat esille kaavoituksessa.

AJANKOHTAISTA

Vireillä olevatVireillä olevat asema- ja yleiskaavat sekä projektit ja ohjelmat

kehä vihreäKeskustan Kehä Vihreälle ollaan ideoimassa teemareittejä. Ideoiden keräämiseksi on julkaistu kysely. Tutustu Kehä Vihreään täällä, ja osallistu kyselyyn täällä.

asukastilaisuusKyläselvitykset käynnistyvät! Kaupunginvaltuuston 10.11.2014 hyväksymään Jyväskylän kaupungin yleiskaavaan pohjautuvat kyläselvitykset käynnistyvät. Selvitykset laaditaan Kuohu-Sarvenperän, Kuikka-Nyrölän ja Putkilahden alueille. Selvitystyön alkuvaiheessa järjestetään asukkaille kyläiltoja, jossa esitellään selvitysten tarkoitusta, lähtökohtia, aikatauluja ja osallistumistapoja. Lisätietoa kyläselvityksistä ja asukasilloista löytyy kyläselvitysten kotisivuilta: Kuohu-Sarvenperä, Putkilahti ja Kuikka-Nyrölä.

YleisötilaisuusHyrkkölän vesiosuuskunnan vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alue. Parhaillaan nähtävillä olevaa toiminta-aluetta esitellään yleisötilaisuudessa maanantaina 25.5.2015 Korpilahti-talolla osoitteessa Virastokuja 2 klo 18–20 (sis. käynti kirjaston ovesta). Toiminta-alueeseen liittyvä aineisto löytyy internet-osoitteesta http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/vhltoimintaalueet

EUROPAN13EUROPAN13 nuorille arkkitehdeille suunnattu arkkitehtuurikilpailu on käynnistynyt. Kilpailualueena on Kortepohjan liikekeskuksen alue. Tutustu kilpailuun! Lisätietoja kaavamuutoksesta kaavan www-sivuilta.

ArkkitehtuurikarttaJyväskylän kaupungin arkkitehtuurikartta johdattaa kiehtovalle kierrokselle Jyväskylän rakennettuun ympäristöön. Tutustu arkkitehtuurikartan sähköiseen versioon!

Tourujoki Tourujoen kehittämissuunnitelma on valmistunut ja etenee hyväksymiskäsittelyyn kaupunginvaltuustoon maaliskuussa 2015. Tutustu kehittämissuunnitelmaan Tourujoen kehittämissuunnitelman internetsivulla.

Kaavoituskatsaus2015Kaavoituskatsaus on Jyväskylän kaupungin työohjelma vuosille 2015-2017.

Tutustu Jyväskylän asumisvisioon 2025.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2015 • Sivun alkuunTietoja sivustosta