Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » Korpilahden pappilan uimarannan kevyen liikenteen väylä

Korpilahden pappilan uimarannan kevyen liikenteen väylän katusuunnitelma

Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän 81. kaupunginosassa, Ikolanmäessä, 500 metriä Korpilahden keskustasta kaakkoon. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Valanteentiehen, idässä toistaiseksi kaupungin omistamaan Korpilahden Vanhan pappilan tonttiin ja lännessä kaavoitettuun asuinpientalojen korttelialueeseen. Etelässä puistoalueella kevyen liikenteen väylä tulee yhdistymään nykyiseen, vanhan pappilan läpi kulkevaan väylään. Suunnittelualueen asemakaava on valmistunut vuonna 2017.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys kevyen liikenteen väylän suunniteltavalla osalla on kuusi metriä. Kevyen liikenteen väylän leveys paaluvälillä 4 – 137 on 2,0 m.

Kevyen liikenteen väylän pintakuivatus hoidetaan ojapainanteilla. Kevyen liikenteen väylää ei valaista. Työssä vaurioituva nykyinen nurmetus korjataan entiselleen. Vesihuoltoa ei rakenneta.

Kadunosa ei ole vuoden 2017 kunnallistekniikan investointiohjelmassa. Suunnitelmat tehdään valmiiksi kaupungin omistaman Korpilahden vanhan pappilan myyntiä varten. Suunnitelman mukainen kustannusarvio on noin 8 000 euroa. Hankkeen toteutusta ei ole aikataulutettu.

Suunnitelmat asetetaan julkisesti nähtäville Rakentajantalon palvelupiste Hannikaiseen os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 12.9 – 26.9.2017. Ehdotusta koskevat kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon os. PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi viimeistään 26.9.2017 kello 15.00 mennessä.

Lisätiedot: suunnitteluinsinööri Janne Jormalainen, puh. 014 266 8779

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 • Sivun alkuunTietoja sivustosta