Suoraan sisältöön

Vikailmoitukset ja päivystykset

Kadut, liikennevalot, puistot ja satamat

Vikailmoitusten palvelunumero 0800 - 911 99

Palvelunumero on käytössä 24 tuntia vuorokaudessa ympäri vuoden. Ilmoitukset ohjautuvat suoraan palveluista vastaaville henkilöille. Soitto palvelunumeroon on maksuton. Numero toimii vain äänitaajuuspuhelimella.

Ulkovalaistus

Virka-aikana (klo 8-15) palvelupiste Hannikainen puh. (014) 266 5025

Virka-ajan ulkopuolella ulkovalaistusverkon vioista voi ilmoittaa Palautepalvelussa.

Kaukolämmön, sähkön tai veden jakeluun liittyvät vikailmoitukset (Jyväskylän Energia)

Sähkön ja kaukolämmön jakeluun liittyvät vikailmoitukset (Elenia)

Sähkön jakeluun liittyvät vikailmoitukset (Suur-Savon Sähkö)

Yleiset tiet, ilmoitukset tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista Tienkäyttäjän linja puh. 0200 2100 (pvm/mpm)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2015 • Sivun alkuunTietoja sivustosta