Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista taideopetusta. Se on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Opiskelun voi yleensä aloittaa 3-4-vuotiaana. Opinnot eivät pääsääntöisesti edellytä erityslahjakkuutta ko. taiteen alalla.

Jyväskylässä taiteen perusopetusta on tällä hetkellä saatavana seitsemällä eri taiteen alalla: arkkitehtuurissa, kuvataiteessa, käsityössä, musiikissa, sanataiteessa, tanssitaiteessa ja teatteritaiteessa.

Tarkemmat tiedot mm. oppilaitosten tarjoamasta opetuksesta, hakuajoista ja lukukausimaksuista löytyvät niiden kotisivuilta.

Taiteen perusopetuksen oppilaitokset järjestävät säännöllisen opetuksensa lisäksi myös kurssitoimintaa (ks. Nuortenlaturi.fi: tapahtumakalenteri).

Jyväskylän taiteen perusopetuksen oppilaitokset taiteenaloittain:

Arkkitehtuuri
Arkkitehtuuriopetuksessa oppilaille annetaan valmiuksia ilmaista itseään ja kehittää omaa ympäristösuhdettaan.

Kuvataide
Kuvataiteen perusopetuksen oppilaille annetaan valmiuksia ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan kuvallisesti.

Käsityö
Käsityö on taidekasvatuksen osa-alueena luovaan ongelmanratkaisuun perustuvaa toimintaa, jossa aineksena voi olla mikä tahansa käsityölliseen toimintaan soveltuva materiaali.

Musiikki
Musiikin perusopetuksen päämääränä on kouluttaa monipuolisin taidoin ja tiedoin varustettuja henkilöitä, joilla on valmiuksia musiikin omakohtaiseen harrastamiseen.

Sanataide
Sanataide on taiteellista kielellistä ilmaisua, asenne omaan kieleen ja sen käyttöön.

Tanssi
Tanssin perusopetuksella pyritään saamaan oppilas ymmärtämään ja kokemaan tanssi monipuolisena taiteenalana.

Teatteri
Teatteritaiteen perusopetus on elämyksellistä oppimista, jonka tavoite on antaa monipuolinen näkemys teatterista taidelajina.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje