Suoraan sisältöön

Metsä- ja Viherpäivät 7-8.6.2016

Jyväskylässä 7.-8.6.2016 järjestetyillä Metsä- ja Viherpäivillä kouluttauduttiin luentojen, tutkimustulosten ja maastoretkeilyn avulla erilaisiin ajankohtaisiin aiheisiin ja hankkeisiin. Päiville osallistui noin 150 metsä- ja viheralueiden suunnittelun ja hoidon parissa työskentelevää ammattilaista, jotka omalla tekemisellään ja työllään voivat vaikuttaa viheralueisiin ja niiden viihtyisyyteen merkittävästi. Koulutuspäivien tärkeimpänä saavutuksena saatiin erilaisista aiheista tietoa ja osaamista, joita on mahdollista hyödyntää ja soveltaa omassa työssään. Ammattilaisilla täytyy olla käytössään uusin tieto, jotta työn jälki on laadukasta ja onnistuneiden ratkaisujen tekeminen sekä tehtyjen päätösten perusteleminen on sujuvampaa.

Tietoiskuja ja pohdittavaa saatiin muun muassa uusista kasvitaudeista ja tuholaisista, joiden leviäminen nykyistä laajemmalle Suomeen näyttää entistä todennäköisemmältä. Alalla työskentelevien on erittäin tärkeää tietää vakavien tuholaisten tunnusmerkit sekä tietää kuinka niiden kanssa kuuluu toimia. Päivien aikana saatiin tutkimustietoa kaupunkien ja sirpaleisten alueiden monimuotoisuusasioista sekä pohdittavaa luontoarvojen huomioimisesta ja niiden kompensoimisesta erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi kaavoituksessa. Tutkittua tietoa ja erilaisia näkökulmia saatiin myös suunnitteluun ja osallistamiseen liittyviin asioihin. Myös laatuasioihin ja työn jäljen laadunvarmistamiseen paneuduttiin päivien aikana. Varmaa ja tutkittua tietoa saatiin myös siitä, että Suomen metsävarat eivät ole hupenemassa, vaikka esimerkiksi Äänekosken uuden biotuotetehtaan myötä puunkäyttö Suomessa tulee lisääntymään. Vihervuoden teeman mukaisesti päivillä käsiteltiin myös kestävyys-teemaa, josta käytännön esimerkkien avulla saatiin tietoa erilaisista keinoista toteuttaa asioita kestävästi.

Metsä- ja Viherpäivien järjestelyistä vastasivat Jyväskylän kaupunki, Viherympäristöliitto ry ja METO- Kuntien metsäasiantuntijat ry. Metsämiesten Säätiö tuki tapahtuman onnistumista apurahalla.

Tapahtumassa pidetyt esitykset löytyvät osoitteesta http://www.vyl.fi/tapahtumat/mvp-2016/luennot

Tapahtuman aikana otettuja valokuvia löytyy kuvagalleriasta
Valokuvat: Touho Häkkinen

ryhmäkuva

Kiitokset kaikille tapahtumaan osallistuneille!
Seuraavat Metsä- ja Viherpäivät järjestetään Hämeenlinnassa 2018.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 • Sivun alkuunTietoja sivustosta