Suoraan sisältöön

METSÄSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Metsiin kohdistuu taloudellisten puuntuotanto-odotusten ohessa monenlaisia virkistyskäytön ja suojelun tarpeita. Nämä otetaan aina huomioon metsäsuunnitelman laadinnassa. Metsäsuunnitelman yhteydessä tehdään taajamametsille hoitoluokitus, joka kertoo metsäkuvioittain erilaisten arvojen painotukset .

Selonteko Jyväskylän kaupungin metsäsuunnitelman 2005-2014 laadinnasta (pdf)

Taustatietoa metsäsuunnitelman laatimisesta (pdf)

Metsäsuunnitelman laadintavaiheen (2004-2006) tietoa on kerätty projektin omille www-sivuille osoitteeseen http://www.kase.fi/metsakeskukset/ks/jklmetsat/

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 • Sivun alkuunTietoja sivustosta