Suoraan sisältöön

Jyväskylän nuorisovaltuusto

Jyväskylän nuorisovaltuusto on 13–20–vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamiskanava, joka edustaa kaikkia Jyväskylän nuoria. Nuva pyrkii parantamaan nuorten osallisuutta ja kehittämään nuorten vaikuttamismahdollisuuksia.Nuorisovaltuuston toiminta on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta vaikuttamistoimintaa. Nuorisovaltuustossa on yhteensä 45 eudustuspaikkaa. Edustajat valitaan Jyväskylän yläkouluilta, nuorisotiloilta, toisen asteen oppilaitoksilta ja vapailta paikoilta (5). 1.1.2013 Jyväskylän nuorisovaltuusto siirtyi kaupunginhallituksen alaisuuteen.

Nuorisovaltuusto vastaa nuorisolain 8 §:n, kuntalain 26 §:n sekä lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman vaatimuksiin nuorten kuulemisesta ja vaikuttamisesta päätöksenteossa.

Nuorisovaltuuston powerpoint -esittely.


Nuorisovaltuuston Huippukokouksessa jaossa 17000 euroa!

Nuorisovaltuusto jakaa jälleen helmikuussa 22.2. (huom.! päivämäärä vaihtunut!) hankerahaa nuorten itse ideoimiin ja toteuttamiin hankkeisiin. Aamupäivän aikana hakijat esittelevät hankkeitaan ja nuva sekä yleisö voi esittää hakijatahoille kysymyksiä. Iltapäivällä nuva päättää ja äänestää rahan jaosta. Tule seuraamaan Huippukokousta Veturitalleille 22.2. klo 8.30-15.00. Ilmoittautumiset etukäteen 17.2. mennessä osoitteeseen nuva(at)jkl.fi.

Nuorisovaltuusto lausui uudistuvasta opetussuunnitelmasta

Nuorisovaltuustolta pyydettiin näkemyksiä koululaisten osallisuudesta ja oppimisen arvioinnista uudistuvaa opetussuunnitelmaa varten. Nuorisovaltuusto teetti kyselyn Jyväskylän yläkouluille ja käytti muiden nuorten vastauksia lausuntonsa pohjana. Lausunto hyväksyttiin 17.11. nuvan kokouksessa. Lausunnon voit lukea tästä.

Nuorisovaltuuston kärkihankkeet 2015-2016:

Nuorisovaltuusto on päättänyt kaudella 2015-2016 keskittyä erityisesti seuraavien tärkeäksi kokemiensa asioiden edistämiseen. Jyväskylän yläkoulut ja toisen asteen oppilaitokset ovat olleet mukana ideoita antamassa ja niistä, sekä nuvan näkemyksistä on koottu 6 eniten kannatusta saanutta aihetta:

 • Turvapaikanhakijatilanteeseen reagointi erityisesti nuorten näkökulmasta
 • lkivaltaan puuttuminen
 • Vaaditaan lisää lautakuntapaikkoja
 • Nuva-sovelluksen kehittäminen
 • Kouluterveydenhuollon kehittäminen
 • Bussiliikenteen kehittäminenNuorisovaltuuston kokoukset 2015-2016

 • 10.10.2015 järjestäytymiskokous
 • 27.10.2015
 • 17.11.2015
 • 8.12.2015
 • 12.01.2016
 • 02.02.2016
 • 22.02. 2016 Huippukokous; hankerahan jako
 • 15.03.2016
 • 05.04.2016
 • 26.04.2016
 • 17.05.2016

  Hallituksen kokoukset viikkoa ennen nuorisovaltuuston kokouksia.

Jyväskylän kaupunginhallituksen edustus nuorisovaltuuston kokouksissa
Kaupunginhallitus nimesi edustajikseen nuorisovaltuuston kokouksiin Riitta Mäkisen, Jaakko Selinin ja Meri Lumelan vuoden 2015 nuorisovaltuuston kokouksiin.Lisätietoja
:
Olli Lintu, nuorisovaltuuston puheenjohtaja, p. 014 266 4240,
Eeva Mäntylä, koordinaattori - osallisuuskasvatus, p. 014 266 4230,
nuva(at)jkl.fi