Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Päivähoito ja esiopetus » Kunnallinen päivähoito

Päivähoitopaikan hakeminen

Jyväskylässä päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden sähköisellä lomakkeella, joka löytyy täältä. Lakisääteinen oikeus hoitopaikkaan edellyttää, että hakemus on jätetty neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Perhe saa tiedon päivähoitopaikasta viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon alkamista. Lapsella voi olla vain yksi päivähoitopaikka Jyväskylässä.

Jos päivähoidon tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, päivähoitopaikkaa on haettava välittömästi ja kunnalla on velvollisuus järjestää hoitopaikka kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Lapsella on oikeus kunnalliseen päivähoitoon vanhempainrahakauden päättymisen jälkeen oppivelvollisuuden alkuun asti. Jyväskylässä on voimassa päivähoitopaikkatakuu.

Kokoaikainen, osa-aikainen tai osaviikkoinen varhaiskasvatus

Seutusopimuksen mukaan jyväskyläläiset tai kaupunkiin muuttavat perheet voivat hakea päivähoito- tai esiopetuspaikkaa Jyväskylän lisäksi myös muista seudullisen palvelualueen kunnista: Hankasalmi, Laukaa, Luhanka, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen. Päivähoitohakemus jätetään aina omaan asuinkuntaan. Hoitopaikat järjestetään kuntien sopimien periaatteiden mukaan.

Kunnallisen päivähoidon vaihtoehtona vanhemmat voivat valita yksityisen päivähoidon.

Henkilötietojen käsittely

Varhaiskasvatuksen vastuualuejohtaja toimii palvelualueen henkilörekisterien vastuuhenkilönä. Rekisteriselosteet ovat nähtävillä päiväkodeissa ja varhaiskasvatuksen palvelukeskuksessa. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.

Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän rekisteriseloste (pdf)

Varhaiskasvatuksen tietojärjestelmä Daisy rekisteriseloste (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017