Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki

Muita kohderyhmiä

Vammaiset

Palvelut vammaisille
Sosiaali- ja terveyspalveluita erityisesti vammaisille. Sosiaalityö ja palveluohjaus, kehitysvammapalvelut, vammaispalvelut, hakulomakkeet, viittomakieliset ajankohtaistiedotteet, vammaisneuvosto jne...

Viittomakieliset ajankohtaistiedotteet
Jyväskylän kaupungin, seurakunnan ja muita valikoituja ajankohtaisia uutisia viitottuna

Luontevaa asiakaspalvelua kaikille
Erityisryhmien palveleminen ei ole vaikeaa. Usein kysymys on pienistä asioista. Voit suunnitella oman palvelusi saatavuutta ja laatua.

Kansalaisopiston kurssit erityisryhmille
Jyväskylän kansalaisopisto järjestää monissa aineryhmissä kursseja erityisryhmille, esimerkiksi liikunnassa. Kehitysvammaisille on tarjolla musiikkikerhoja, kuvataiteen monitoimikerho ja näytelmäpiiri. Liikuntarajoitteisille on tarjolla tanssia ja pyörätuolitanssia. Kursseja voi etsiä aineryhmän erityisryhmistä ilmoittumisen www-osoitteessa.

Erityiskoulut

Huhtarinteen koulu
Vammautuneiden opetus

Kukkulan koulu
Sairaalaopetus

Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva*
Jyväskylän näkövammaisten koulu ja Haukkarannan koulu yhdistyivät vuoden 2013 alusta hallinnollisesti ja toiminnallisesti Oppimis- ja ohjauskeskus Onervaksi.

Päiväharjun koulu
Vaikeimmin kehitysvammaisten opetus

Kehitysvammapalvelut
Kehitysvammapalveluja tarjotaan asiakkaille, joilla on vammansa tai neurologisen ongelmansa vuoksi oikeus erityishuoltona tarjottaviin palveluihin.

Ohjattu liikunta

Palveluliikenne
Jyväskylässä toimii kaupungin järjestämää palveluliikennettä: Kyytiveikko-palveluautot liikennöivät entisen kaupungin alueella ja Palveluauto Poimuri entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella. Entisen Korpilahden kunnan alueella toimii takseilla hoidettu asiointiliikenne.

Työvalmennuspalvelu Kätevä
Työvalmennuspalvelu Kätevä valmentaa kehitysvammaisia aikuisia työelämään ja itsenäiseen arkeen. Työntekijät ovat motivoituneita aikuisia, joista monilla on ammattitutkinto.

Vammaispalvelut
Asunnon muutostyöt, Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, Henkilökohtainen apu, Kuljetuspalvelut, Palveluasuminen, Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet, Päivätoiminta, Sopeutumisvalmennus, Tulkkipalvelut

Vammaisneuvosto
Jyväskylän vammaisneuvoston tavoitteena on edistää vammaisen kansalaisen osallisuutta ja osallistumista yhdenvertaisena kansalaisena toisten kaupunkilaisten rinnalla.

Vanhusten ja vammaisten ruokapalvelu
Vanhus- ja vammaisasiakkaille tarjotaan aterioita päiväkeskuksissa, kotiin kuljetettuna, palveluasumisen yksiköissa, pitkäaikaishoidon osastoilla ja terveyskeskuksissa.

Maahanmuuttajat

Maahanmuuttajaopetus
Jyväskylän kaupungin kouluissa opiskelee noin satoja maahanmuuttajataustaisia oppilaita, jotka puhuvat äidinkielenään jotain muuta kuin suomen kieltä. Oppilaille järjestetään valmistavaa opetusta, maahanmuuttajien tukiopetusta, oman äidinkielen opetusta sekä suomi toisena kielenä -opetusta.

Maahanmuuttajapalvelut
Maahanmuuttajapalveluiden tehtävänä on vastata Jyväskylään asettuvien kiintiöpakolaisten ja inkerinsuomalaisten paluumuuttajien vastaanotosta ja suomalaiseen yhteiskuntaan kotouttamisesta.

Monikulttuurikeskus Gloria*
Monikulttuurikeskuksen tavoitteena on luoda avoin, vuorovaikutuksellinen foorumi, jossa eri maista tulleet ihmiset sekä kantaväestö voivat tutustua toisiinsa. Keskus välittää tietoa eri kulttuureista jyväskyläläisille, samoin kuin suomalaisesta yhteiskunnasta maahanmuuttajille. Keskus toimii rasismia ja ennakkoluuloja vastaan.

Keski-Suomen tulkkikeskus
Keski-Suomen tulkkikeskus tarjoaa tulkkaus- ja käännöspalveluja viranomaisille, yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille.

City of Jyväskylä in English
You can find basic information of the City of Jyväskylä's services in english on our website