Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki

Yritykset / Yrittäjät

"Yritystoiminnan kehittäminen ja kasvattaminen vaatii ympäristön, joka tukee yritysten tavoitteita. Keski-Suomessa on yrityksille tarjolla kaikkea sitä, mitä kasvu edellyttää: moderni infrastruktuuri, huippuasiantuntijoita, osaavaa ja innovatiivista työvoimaa, potentiaalisia asiakkaita ja yritysten toimintaa tukevia yhteistyökumppaneita ja verkostoja."- HumanTechnology.fi*

Jyväskylän kaupungin palveluita

Jyväskylän kaupungin hankintakeskus
Tarjouspyynnöt, tietopyynnöt, kilpailutukset, ohjeita

Jyväskylän kaupungin maaseutupalvelut
Maaseutupalveluiden toiminta-ajatuksena on EU:n ja kansallisten maataloustukien, -avustusten ja aluepoliittisten tukien tehokas hallinnointi alueella ja maaseutuelinkeinojen sekä sopeuttaminen että kehittäminen työ- ja elämismahdollisuuksien säilyttämiseksi kaupungin maaseutualueilla.

Jätehuolto (Yritysten)

Palveluseteli Jyväskylän kaupungissa -info
Palvelusetelistä asiakkaille ja palveluntarjoajalle

Tontit ja maaomaisuus
Tonttituotannon tonttipalvelut luovuttaa asemakaavan mukaisia tontteja asunto- ja elinkeinotoimintaa varten sekä isännöi kaupungin omistamia maa- ja vesialueita.

Torit ja myyntipaikat
Jyväskylässä torikauppaa tehdään useassa paikassa eri puolilla kaupunkia. Myytäviksi tuotteiksi kelpaavat mm. vihannekset, marjat, kalat, leivonnaiset ja käsityötuotteet.

Ympäristöluvat

Muita palveluita

Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy*
Jykes auttaa palveluillaan ja osaamisellaan Jyväskylän seudun yrityksiä kehittämään toimintaansa ja parantamaan kilpailukykyään kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Jykesin päämääränä on parantaa alueen yritysten toimintaedellytyksiä ja helpottaa muualta tulevien yritysten kotiutumista Keski-Suomeen.

Jykesin ja sen kumppaneiden keskeiset palvelut ovat:

  • Käynnistä ja yritä - Yrityspalvelukeskus Luotsi neuvoo ja tukee niin yrityksen perustamista vasta harkitsevia kuin yritysmaailmassa jo vakaan aseman saavuttaneita yrityksiä Jyväskylän seudulla. Neuvontapalvelut ovat maksuttomia.
  • Kasva ja kehity - Kasvu- ja kehittämispalvelut auttavat seudun yrityksiä kasvun polulle.
  • Kansainvälisty - Kansainvälistymispalvelu tarjoaa kansainväliseen kauppaan erikoistuneet yritysneuvojat Jyväskylän seudun yritysten käyttöön.
  • Sijoitu - Yrityksen sijoittumispalvelu auttaa yrityksen sijoittumisessa Jyväskylän seudulle.
  • Verkostoidu - Verkostoitumistilaisuudet, aamukahvit ja messut tuovat uusia ideoita yrittäjyyteen sekä tarjoavat mahdollisuuden tavata muita seudun yrittäjiä, kehittämisasiantuntijoita sekä kansainvälisiä kumppaneita ympäri maailmaa.

Jyväskylä Innovation Oy*
Jyväskylä Innovation Oy on asiantuntijaorganisaatio, joka tukee toiminnallaan Jyväskylän ja Keski-Suomen alueen teknologiayritysten kasvua, kehitystä ja kilpailukykyä. Tehtävämme on innovaatioympäristön ja teknologiaklustereiden kehittäminen sekä Jyväskylän seudun osaamiskeskusohjelman toteuttaminen.

Jyväskylän työ-ja elinkeinotoimisto*

Jyväskylän Yrittäjät ry*
Jyväskylän Yrittäjät ry on jyväskyläläisten yrittäjien ja yritysten edunvalvonta- ja palveluorganisaatio.

Keski-Suomen ELY-keskus*
Keski-Suomen ELY-keskus on valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus. Neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalveluita.

Keski-Suomen kauppakamari*
Tavoitteena on elinkeinoelämän kilpailukyvyn turvaaminen ja kehittäminen.

MTK (Maa- ja metsätaloustuotajain keskusliitto)

Technopolis Oyj*
Tietointensiivisten yritysten ja yhteisöjen toimintaympäristöihin ja palveluihin erikoistunut pörssiyritys. Sen palvelukokonaisuudessa yhdistyvät yritys- ja kehityspalvelut sekä nykyaikaiset toimitilat. Yksi Technopoliksen toimipisteistä sijaitsee Jyväskylässä.

Yrityspalvelukeskus Luotsi*
Yrityspalvelukeskus Luotsi neuvoo, tukee ja ohjaa niin yrityksen perustamista vasta harkitsevia kuin yritysmaailmassa jo vakaan aseman saavuttaneita yrityksiä Jyväskylän seudulla. Keski-Suomen Talossa toimiva yrityspalvelupiste palvelee yrityksiä sen toiminnan eri vaiheissa - hataran toiveikkaista perustamissuunnitelmista kasvun kautta aina vaikkapa onnistuneeseen omistajanvaihdokseen saakka.

Yritystulkki*
Jykes tarjoaa omistajakuntien yrityksille käyttöön Yritystulkkipalvelun, josta löydät oppaat, työkirjat ja laskentaohjelmat omatoimiseen yrityksen liiketoiminnan ja talouden suunnitteluun niin uudelle kuin toimivallekin yritykselle. Lisäksi Yritystulkki sisältää laajan lomakkeiston ja sopimuspohjat yrityksen arjen tilanteisiin.
- Perustaminen
- Talous
- Myynti ja markkinointi
- Lomakkeet

Finnvera *
Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun, kansainvälistymiseen ja vientiin.

Yrityssuomi.fi*

Toimintaympäristö ja tilat

Jykes Kiinteistöt Oy*
Jykes Kiinteistöt Oy on merkittävä toimitilojen ja työpaikka-alueiden kehittämiseen ja omistamiseen keskittynyt toimija Jyväskylän alueella.

Technopolis JSP Oy*
Technopolis Oyj tarjoaa Jyväskylässä palvelukokonaisuuden, jossa toimitilat ja niissä tarvittavat palvelut yhdistyvät saumattomasti helposti käytettävään muotoon.

Total Kiinteistöpalvelut Oy*
Total Kiinteistöpalvelut on keskisuomalainen kiinteistöpalveluita tuottava yritys, joka tuottaa tukipalveluita kaikenkokoisille kiinteistöille.

Työterveys Aalto (ent. Jyväskylän Seudun Työterveys)
Olemme töissä suurimman osan päivää. Työ vaikuttaa terveyteemme ja terveys työhömme. Niinpä hyvinvoinnillamme on suora vaikutus työmme tehokkuuteen.

Uutisia yrittäjille

Dokumentteja

16.12.2014: Jyväskylä elinkeinoraportti (PDF, 426Kb)

20.3.2014: Kaupunki elinkeinotoiminnan mahdollistajana –seminaarin tuotokset

Huom! Allaolevat tarjouspyynnöt tulevat suoraan kaupungin pienhankintakanavasta ja tarjouspalvelu.fi:stä. Syöte on tällä hetkellä kokeiluluontoisesti käytössä.
Katso niiden lisäksi myös Hilmassa olevat tarjouspyynnöt.

* = linkki ulos
** = linkki seutusivuille

Oma Jyväskylä - sähköinen asiointiportaaliMobiilikunta JyväskyläResurssiviisaus