Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Omaishoidontuki

Omaishoidontuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu vanhusta, vammaista tai sairasta kotona hoitavalle maksetusta hoitopalkkiosta sekä hoidettavalle annetuista ja muista omaishoitoa tukevista palveluista. Se on määrärahasidonnainen, harkinnanvarainen etuus, jonka myöntämisperusteet perusturvalautakunta vahvistaa.

Omaishoidon tuki myönnetään hakemuksen perusteella. Ennen päätöksen tekoa tehdään kotikäynti, jolloin laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Samalla selvitetään asiakkaan avuntarve ja palvelukokonaisuus.

Tuen myöntämisen ja maksettavien palkkioiden perusteena on hoidon sitovuus ja vaativuus. Lapsilla hoitotyön sitovuutta verrataan samanikäisten terveiden lasten tarvitsemaan hoitoon ja huolenpitoon. Avuntarve pelkästään kodinhoidollisissa tehtävissä ja asioinneissa ei oikeuta omaishoidontukeen. Maksettua omaishoidontukea vähentää kotiin annettujen tai kodin ulkopuolisten palvelujen käyttö.

Omaishoitajana voi toimia hoidettavan omainen tai läheinen, täysi-ikäinen henkilö. Hoitajan on terveytensä ja toimintakykynsä puolesta oltava kykenevä omaishoitajaksi. Hoidettavan kotiolojen tulee olla omaishoidolle sopivat. Omaishoidontuki on saajalleen veronalaista tuloa, ja siitä kertyy alle 68-vuotiaalle eläkettä.

Omaishoito perustuu sopimukseen

Omaishoidontuesta tehdään kaupungin ja omaishoitajan välille toimeksiantosopimus. Omaishoitosopimukseen liittyy aina hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka hoidettava, hoitaja ja työntekijä yhdessä laativat hoidettavan henkilön kotona. Sopimuksesta ilmenee:

  • hoitopalkkion määrä
  • hoitajan oikeus lakisääteisiin vapaisiin
  • sopimuksen kestoaika
  • hoidon keskeytyksen vaikutus tuen maksamiseen.

Omaishoitajalla on oikeus vapaapäiviin

Omaishoidontuesta sopimuksen tehneellä hoitajalla on oikeus kolmen vuorokauden vapaaseen kuukausittain, jos hän tekee ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin sitovaa hoitotyötä. Vapaan järjestämistavasta sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa ja toimeksiantosopimuksessa. Hoito voidaan järjestää mm. lyhytaikaishoitopaikassa, perhehoidossa, palvelusetelillä tai sijaishoitosopimuksella.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje