Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Lapsioikeudelliset palvelut

Jyväskylän kaupungin lapsioikeudelliset palvelut sijaitsevat Kolmikulmassa, osoitteessa Puistokatu 2 C 8. hissitaso 40100 Jyväskylä. Postiosoite PL 372 40101 Jyväskylä.

Palvelut

Palvelut Jyväskylän kaupungin ja Hankasalmen kunnan asukkaille:

  • lapsen isyyden selvittäminen
  • lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamiseen liittyvät neuvottelut ja sopimusten vahvistaminen
  • lapsen elatussopimusneuvottelut ja sopimusten vahvistaminen
  • lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 16 §:n mukaisten selvitysten tekeminen tuomioistuimille
  • avioliittolain mukaisten elatussopimusten vahvistaminen puolisoiden välillä

Lapsioikeudellisissa palveluissa työskentelee kuusi sosiaalityöntekijä-lastenvalvojaa, palveluohjaaja sekä osa-aikainen toimistosihteeri.

Toimistosihteeri osa-aikainen, p. 014 266 8778, tiistaisin ja perjantaisin klo 10-15 (ruokatauko klo 11-12)

Palveluohjaus p. 014 266 3993, soittoajat: ma, ke-to klo 9-10 ja ti klo 12-13

Lastenvalvojan puhelinneuvonta p. 014 266 3511 keskiviikkoisin klo 10-12. HUOMIO! 4.4. ei ole puhelinneuvontaa!

Ajanvarausajat

Ajanvarauksen tai ajan peruutuksen voi tehdä lapsen asuinalueen lastenvalvojalta soittoaikana ma ja to klo 9-10 ja ti klo 12-13

Varatun ajan voi myös peruuttaa hyvissä ajoin tekstiviestillä numeroon 046 923 1077. Viestissä tulee mainita, milloin ja kenelle aika on ja kenen nimellä se on varattu. Muistathan ilmoittaa peruutuksen myös toiselle vanhemmalle.

Kuokkala, Nenäinniemi, Pirttimäki, Ristikivi, Ristonmaa, Samulinniemi, p. 014 266 3514

Hankasalmi, Huhtasuo, Kangaslampi, Kangasvuori, Mannila, Seppälä ja muut haja-asutusalueet, p. 014 266 3513

Haapaniemi, Halssila, Jyskä, Korpilahti, Lutakko, Vaajakoski, Väinölä, Äijälänranta, p. 014 266 3512

Haukkala, Keljo, Keljonkangas, Keltinmäki, Kukkumäki, Kypärämäki, Köhniö, Mattilanpelto, Mustalampi, Myllyjärvi, Mäyrämäki, Säynätsalo, p. 014 266 3511

Mannisenmäki, Mannisenrinne, Palokka, Ritoniemi, Tikkakoski, p. 014 266 8905

Heinälampi, Holsti, Keskusta, Kortepohja, Laajavuori, Lohikoski, Mäki-Matti, Nisula, Rautpohja, Taulumäki, Tourula, Viitaniemi, p.014 266 7447

Tietosuojasyistä Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilökunta ei voi vastata sähköpostitse asiakkuutta koskeviin kysymyksiin, joten yhteydenotto palveluun tapahtuu puhelimitse soittoaikoina.

Valmistautuminen lastenvalvojan sopimusneuvotteluun

Lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa sopijapuolia ovat vanhemmat. Lastenvalvoja ei päätä sopimusten sisällöstä vaan sopimusneuvottelut käydään vanhempien kesken. Vanhempien on hyvä keskustella jo etukäteen keskenään niistä lapsen asioista, joista he haluavat neuvotella ja sopia lastenvalvojan luona. Lastenvalvoja laatii ja vahvistaa vanhempien väliset sopimukset, jotka täyttävät lain ehdot. Kun vanhempi on varannut ajan lastenvalvojalle, hän huolehtii ajan ilmoittamisesta toiselle vanhemmalle ja varmistaa toisen vanhemman läsnäolon tapaamiselle. Vanhemmat voivat tarvittaessa hakea perheasioiden sovittelua ennen lastenvalvojan tapaamista Jyväskylän perheneuvolasta tai Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksesta. Vanhemmat voivat myös hakea Keski-Suomen käräjäoikeudesta asiantuntija-avusteista huoltoriitojen sovittelua.

Vanhempien on hyvä pohtia ennen lastenvalvojan tapaamista, kumman vanhemman luona lapsi asuu ja kuinka lapsi tapaa ja pitää yhteyttä toiseen vanhempaansa. Vanhemmat voivat sopia lapsen säännöllisten tapaamisten lisäksi myös lomien ja juhlapyhien vietosta ja tarvittaessa muusta yhteydenpidosta. Tapaamissopimus voi olla voimassa tietyn määräajan tai toistaiseksi, aina lapsen 18 ikävuoteen saakka.

Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona. Elatussopimuksia laadittaessa lastenvalvoja voi vanhempien toiveesta laatia Oikeusministeriön ohjeen mukaisen laskelman, jonka antamaa ehdotusta elatusavun suuruudesta vanhemmat voivat käyttää apuna sopiessaan elatusavun määrästä. Tositteet elatusapua varten. Vanhemman on hyvä ottaa tapaamiselle mukaan tositteet tuloistaan, asumiskuluistaan ja muista hyväksyttävistä menoistaan tietojen tarkistamista varten. Vanhemmat voivat myös itse tehdä laskelman elatusapulaskurilla.

Yrittäjän elatuskyvyn arvioinnissa tulee yrittäjällä olla tuloslaskelma, tase, tase-erittely sekä kirjanpitäjän selvitys maksetuista palkoista ja yksityisnostoista kuluvan ja edellisen vuoden ajalta. Yrittäjän pyydetään toimittamaan nämä tiedot lastenvalvojalle viimeistään kolme viikkoa ennen varattua aikaa. Yrittäjän tuloselvitys

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje