Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut

Puhelinneuvonta ja asiakaskäynnin ajanvaraus

Asiakaskäynnin ajanvaraukset annetaan puhelinneuvonnan päivystysaikana
maanantai– torstai klo 9-10 puhelinnumerosta (014) 266 0000.

Päivystysaikoina saat apua taloudenhallinnan ongelmien ratkaisemiseen myös puhelimitse. Puhelinneuvonnan aikana kartoitetaan taloudellista tilannettasi, edellytyksiä selviytyä veloistasi sekä sovitaan tarvittaessa vastaanottoaika.

Voit ottaa yhteyttä talous- ja velkaneuvontaan esimerkiksi silloin, kun tulosi eivät kata menoja, laskujen maksu laahaa jatkuvasti myöhässä, kun et selviä kulutusluottojen lyhennyksistä tai velkaannut koko ajan lisää. Maksukykysi voi olla yllättäen heikentynyt myös sairauden tai työttömyyden seurauksena. Voit myös ottaa yhteyttä jos olet velkaantunut annettuasi takauksen, joka on realisoinut maksettavaksesi tai jos sinulla on velkoja ulosotossa.

Mitä talous- ja velkaneuvojan vastaanotolla tehdään?

Talous- ja velkaneuvojan vastaanotolla selvitetään asiakkaan tulot, menot, velat ja varallisuus sekä velkaantumiseen johtaneet syyt. Tämän jälkeen etsitään sopivin vaihtoehto taloudellisen tilanteen tasapainottamiseksi.

Avustamme asiakasta tilanteen kartoittamisessa, velkojen selvittelyssä ja järjestelyjen hakemisessa, mutta vastuu maksuohjelman noudattamisesta on asiakkaalla itsellään.

Vapaaehtoinen velkojen järjestely

Vapaaehtoisissa velkojen järjestelyssä velkojien kanssa tehdään uusi maksusopimus tai velat yhdistetään maksamalla aiemmat velat pois uudella lainalla. Vapaaehtoisessa velkojen järjestelyssä pyritään kokonaisratkaisuun, jossa noudatetaan pääsääntöisesti velkajärjestelylain mukaisia periaatteita.

Maksusopimuksessa velallinen tekee velkojille ehdotuksen velkojensa maksamisesta maksukykynsä mukaisesti. Sovintojärjestelyissä maksukyky arvioidaan yleensä lakisääteisen velkajärjestelyn periaatteiden mukaan. Talous- ja velkaneuvoja laatii esityksen yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on, että kaikki velat tulevat maksetuksi kohtuullisessa ajassa sovitulla korolla.

Velkojen yhdistäminen tarkoittaa, että velat maksetaan pois uudella lainalla. Mikäli asiakkaalla on mahdollista saada velkojen järjestelyä varten pankkilaina, voidaan velat maksaa velkojille kertasuorituksena. Tällöin voidaan velkojien kanssa sopia muun muassa korkojen kohtuullistamisesta. Takuusäätiö myöntää järjestelylainoille takauksia tietyin edellytyksin.

Mikäli asiakkaan kotikunnassa järjestetään sosiaalista luototusta, asiakas voi tarkistaa mahdollisuutensa sosiaaliseen luottoon kertasuoritusehdotuksen tekemiseksi. Jyväskylässä vakituisesti asuva asiakas voi kysyä lisätietoa luototuksesta Jyväskylän kaupungin sosiaalisen luototuksen yksiköstä.

Yksityishenkilön velkajärjestely käräjäoikeudessa

Jos velkatilannetta ei pystytä järjestelemään vapaaehtoisin keinoin, talous- ja velkaneuvonnassa selvitetään mahdollisuus tuomioistuimen vahvistaman yksityishenkilön velkajärjestelyn saamiseen. Talous- ja velkaneuvoja avustaa hakemuksen laatimisessa ja käsittelyn aikana. Asia käsitellään käräjäoikeudessa velkajärjestelylain mukaisesti. Mikäli velkajärjestelylle on edellytykset eikä järjestelylle ole esteitä, tuomioistuin voi vahvistaa maksuohjelman asiakkaalle.

Maksuohjelmassa velalliselle määritellään hänen maksukykyään vastaava maksuerä ja maksuaika sekä määrätään muista velkajärjestelyyn liittyvistä velvoitteista. Velkajärjestelyssä velallisen on käytettävä velan maksuun kaikki maksuvaransa eli kohtuullisten menojen ylittävä osa tulosta. Lue lisää maksuvarasta ja laske maksuvarasi esimerkiksi Takuusäätiön maksuvaralaskurilla.

Lisätietoa velkajärjestelystä Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje