Suoraan sisältöön

Palveluja ja toimintoja ikääntyville Jyväskylässä

Asuntojen korjausneuvontaa

Korjausneuvoja neuvoo kotiin tehtävissä pienissä korjaustoimenpiteissä ja auttaa suunnitelmien hankinnassa, korjaus- ja energia-avustukset, yhteystiedot

Erityisliikunnan välinevuokraus

Tarjolla on liikunta- ja toimintavälineitä liikkumiseen erityistä tukea tarvitseville

Esteettömyyskartta

Julkisten rakennusten esteettömyystietoa Jyväskylässä kartalla

Hoitotarvikejakelu

Hoitotarvikejakelu palvelee omassa kodissa ja palveluasunnoissa asuvia pitkäaikaissairaita. Maksuttomia hoitotarvikkeita saa omasairaanhoitajan tai lääkärin lähetteellä

Ikääntyneiden päiväkeskukset

Toiminnan kuvaus, miten pääsee mukaan, kerho- ja virtapiiritoiminta, palveluohjaus päiväkeskuksissa

Klemmari.info

Omarahoitteiset ja palvelusetelillä maksettavat hyvinvointipalvelut

Kotihoito

Jyväskylässä palvelujen järjestämisen lähtökohtana on, että ikääntyvät voivat asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään

Kotiin annettavat tukipalvelut

Omassa kodissa asumista tukevat palvelut Jyväskylässä

Kuljetuspalvelut vanhuksille

Harkinnanvaraisen vanhusten kuljetuspalvelu turvaa välttämättömät asioinnit niille henkilöille, jotka ovat kokonaan olemassa olevan palveluliikenteen (Linkki-VIP) ja Korpilahden asiointiliikenteen sekä kotihoidon asiointipalvelun ulkopuolella.

Kulttuuriluotsit

Taide-elämykset ja kulttuuriharrastukset tuovat hyvinvointia ihmisille. Kulttuuriluotsin kanssa voit lähteä kaksin tai pienessä ryhmässä museoon, teatteriin, konserttiin, elokuvaesitykseen tai vaikka tanssitapahtumaan.

Kuntoutus- ja terapiapalvelut

Apuvälinepalvelu, fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia

Liikuntapalvelut

Seniorikortti 65+, ikääntyneiden terveysliikunta, liikuntaneuvonta

Muistipalvelut

Muistipoliklinikka

Omaishoito

Omaishoidontuen myöntämisperusteet, omashoidontuen hakemukset

Palveluliikenteen aikataulut

Palveluliikenteen reitit ja aikataulut

Palveluopas 2016

Sähköinen palveluopas, painetun palveluoppaan jakelupisteet

Perhehoito

Perhehoito ikäihmisille ja vammaisille, perhehoidon toimintaohje

Taideapteekki

Taideapteeki tarjoaa ikäihmisille monipuolisia kulttuurielämyksiä Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja vanhuspalvelujen toimipisteissä. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Turvapuhelinpalvelut

Turvapuhelinkeskus, turvapuhelinlaitteet, hinnasto

Uimahallikuljetukset

Liikuntapalvelujen järjestämät maksuttomat uimahallikuljetukset AaltoAlvariin ja Wellamoon, reitit ja aikataulut

Vanhussosiaalityö

Auttaa ikääntyneiden vaikeissa elämäntilanteissa, taloudellisten etuuksien ja edunvalvonnan hakeminen, asiakasmaksualennukset, yhteystiedot

Vanhusten ruokapalvelu

Vanhusasiakkaille tarjotaan aterioita päiväkeskuksissa, kotiin kuljetettuna, palveluasumisen yksiköissä, pitkäaikaishoidon osastoilla ja terveyskeskuksissa

Veteraanikuntoutus ja muut asiat

Laitos-, päivä-, avo- ja tuettu kotikuntoutus, jalkahoidot, maksusitoumukset, rintamaveteraanien kuntoutus, kotiin vietävät avopalvelut

Virtapiiri- ja kerhotoiminta

Virtapiiri-toiminta on ikäihmisille suunnattua kaikille avointa ryhmätoimintaa haja-asutusalueilla

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta