Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Terveyspalvelut » Uutiset » Moniammatillinen riskinarviointi MARAK auttaa parisuhdeväkivaltaa kokeneita Jyväskylässäkin

Moniammatillinen riskinarviointi MARAK auttaa parisuhdeväkivaltaa kokeneita Jyväskylässäkin

Moniammatillisen riskinarvioinnin, MARAKin avulla autetaan vakavaa parisuhdeväkivaltaa kokeneita uhreja tai sen uhan alla eläviä henkilöitä. Väkivalta voi olla henkistä, fyysistä, seksuaalista tai taloudellista. Riskiarvioinnin yhteydessä parisuhteessaan väkivaltaa kohdanneelle tai väkivallan uhassa elävälle henkilölle laaditaan turvasuunnitelma ja sovitaan toimista, joilla parannetaan uhrin turvallisuutta.
– MARAK-riskinarvioinnin avulla voidaan tunnistaa aikaisemmassa vaiheessa niitä väkivallan uhreja, miehiä ja naisia, jotka todennäköisimmin joutuvat tulevaisuudessa uudelleen väkivallan uhreiksi sekä katkaista parisuhdeväkivallan kierre, selvittää Jyväskylän MARAK-työryhmän puheenjohtaja, johtava sosiaalityöntekijä Tuija Sojakka Keski-Suomen ensi- ja turvakodista.

Väkivalta tai väkivallan uhka rohkeasti puheeksi

Väkivaltakokemus voi olla vaikea ottaa puheeksi tai hakea siihen apua.
– Jotta parisuhdeväkivaltaa kohdannutta henkilöä voidaan auttaa ja parisuhdeväkivallan riskiä voidaan arvioida, sosiaali- tai terveysalan ammattilaisten tai muiden viranomaisten tulee kartoittaa ja ottaa puheeksi väkivalta. Väkivallasta kysyminen voi rohkaista asiakasta itseään puhumaan kokemastaan väkivallasta, Kriisikeskus Mobilen kriisi- ja perheväkivaltatyön koordinaattori Sinikka Vuorela kannustaa.

Miten työskentely etenee?

Ammattilainen keskustelee väkivallan uhrin kanssa ja he yhdessä voivat täyttää riskinarviointilomakkeen. Mikäli riskitekijät ovat korkeat, asiakkaan kanssa tehdään siinä hetkessä tarvittavat turvatoimenpiteet ja asia ohjataan uhrin suostumuksella kuukausittain kokoontuvan moniammatillisen työryhmän käsiteltäväksi. Työryhmässä henkilölle laaditaan turvasuunnitelma ja parannetaan väkivaltaa kokeneen turvallisuutta hänen tilanteeseensa soveltuvilla toimilla.
– Henkilö voi saada esimerkiksi keskustelu- tai vertaistukea tai hänelle ja hänen lapsilleen voidaan järjestää paikka turvakotiin. Hänet voidaan ohjata rikosuhripäivystykseen samaan tukea mahdollisen rikosilmoituksen tekemiseen tai lähestymiskiellon hakemiseen, Sojakka ja Vuorela kertovat.

Parisuhdeväkivaltaa kokeva tai sen uhan alla oleva henkilö ei välttämättä tiedä, mistä hakea apua tai ei jaksa tehdä sitä yksin.
– MARAK-työryhmä oli merkityksellisessä asemassa tilanteeni selviämisen suhteen. Tarvitsin apua käytännön asioihin, neuvoja ja kannustajaa, kuuntelijaa, keskustelijaa ja tukijaa. MARAKin avulla pääsin eteenpäin, kertoo työryhmästä apua saanut henkilö.

Jyväskylän moniammatillisessa MARAK-työryhmässä on ammattilaisia Keski-Suomen ensi- ja turvakodista, Kriisikeskus Mobilesta, Raiskauskriisikeskus Tukinaisesta, Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksesta, Poliisista, Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä, Jyväskylän kaupungilta perusterveydenhuollosta, psykologipalveluista, lastensuojelun palveluista, aikuissosiaalityöstä, perheneuvolasta, neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta, sosiaalipäivystyksestä sekä kotoutumispalveluista.

Apua väkivaltatilaisiin

Apua väkivaltatilanteisiin saa muun muassa hätäkeskuksesta numerosta 112, poliisilta, kotikunnan sosiaali- ja terveydenhuollosta, koulun henkilökunnalta, nuorisotyöstä, sosiaalipäivystyksestä, Rikosuhripäivystyksen Jyväseudun palvelupisteestä p. 050 368 0188, Keski-Suomen ensi- ja turvakodista p. 050 468 8179/24h, Kriisikeskus Mobilesta p. 014 266 7150/24h, Nollalinja-puhelinpalvelusta p. 080 005 005/24h, Tukinaisesta p. 0800 97899, perheasiainneuvottelukeskuksesta p. 014 334 7800, Suvanto-linjalta, turvallisen vanhuuden puolesta p. 0800 06776 ti ja to klo 12–16, työterveyshuollosta, mielenterveystoimistosta, perheneuvolasta, seurakunnista ja eri järjestöiltä.

MARAK: www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/menetelmat/marak

Lisätietoja:

Johtava sosiaalityöntekijä Tuija Sojakka, p. 050 441 2955, Keski-Suomen ensi- ja turvakoti
Kriisi- ja perheväkivaltatyön koordinaattori Sinikka Vuorela, p. 044 528 0276, Kriisikeskus Mobile

11.9.2017Tuija Ijäs

JYTE - Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (Jyte) tuottaa perusterveydenhuollon palvelut Hankasalmen, Jyväskylän ja Uuraisten kuntien noin 140 000 asukkaalle. Erikoissairaanhoidon palveluja kuntalaiset saavat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kautta.

Etsitkö näitä?

Tutustu ODA-hankkeeseen

Avoimia työpaikkoja sosiaali- ja terveyspalveluissa


Terveydenhoitosivustoja:
Terveyskirjasto*

Terveydenhuollon organisaatioita:
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri*
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos*

Työterveyshuoltoja:
Työterveys Aalto

Hoitotakuun toteutuminen:
Jyväskylän kaupungin avoterveydenhuollon yksiköissä

Koululainen, haluatko tutustua terveydenhuollon palveluihin TET-jaksollasi?
Täytä hakemuslomake »

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje