Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupungin rakennusvalvonta täsmentää aiempaa ohjeistusta rakennusten palokatkosuunnitelmien osalta

Jyväskylän kaupungin rakennusvalvonta täsmentää aikaisempaa ohjeistusta rakenusten palokatkosuunnitelmien osalta

Jyväskylän kaupungin rakennusvalvonta täsmentää aikaisempaa ohjeistusta palokatkosuunnitelmien osalta. Vastaavanlainen käytäntö on nyt myös otettu käyttöön useissa Suomen suurimmissa kaupungeissa.

Rakennus jaetaan palo-osastoihin palon ja savun leviämisen estämiseksi. Tällä turvataan palo- ja sammutustöiden aikana ihmisten turvallinen poistuminen sekä rajoitetaan omaisuusvahinkoja. Osastoivien rakennusosien, seinien ja välipohjien läpi joudutaan kuitenkin viemään erilaista kiinteistötekniikkaa kuten vesi- ja viemäriputkia sekä sähkökaapeleita. Näiden läpivientien edellytyksenä on, etteivät ne olennaisesti heikennä rakennusosan palo-osastointia. Palokatkolla tarkoitetaan läpäistävän rakenteen tiivistämistä vaadittavaa palo-osastointia vastaavaksi. Markkinoilla on saatavilla eri valmistajien tuotteita, joka täyttävät eri palokatkojen vaatimukset.

On havaittu, että paras tapa varmistua koko rakennusosan palo-osastoinnista, myös läpivientien kohdalla, on tehdä palokatkosuunnitelma. Tämä suunnitelma tulee tehdä uusiin ja korjattaviin suurempiin rakennuksiin, joissa tehdään rakennusluvan vaativia toimenpiteitä ja rakennus on jaettu eri palo-osastoihin.

Palokatkosuunnitelma rakennusluvan ehtona

Rakennuslupapäätökseen tulee palokatkosuunnitelmaa koskeva lupaehto. Vaikka lupaehtoa palokatkosuunnitelman toimittamisesta ei lupapäätöksessä olisikaan, kuuluu rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtia, että osastoivien rakennusosien palokatkot on tehty voimassa olevien asetusten ja määräysten mukaisesti. Palokatkojen toteutuksen tarkistamisen tekee vastaava työnjohtaja, ellei muuta sovita. Tarkastus varmennetaan allekirjoituksella tarkastusasiakirjaan.

Palokatkosuunnitelma

Palokatkosuunnitelman laatijalle ei ole olemassa tällä hetkellä erityispätevyyttä, vaan yleisesti sen tekee joko pää-, rakenne-, lvi- tai paloalan suunnittelija. Suunnitelma laaditaan muiden erityisalojen suunnitelmien rinnalla ja yhteistyöllä muiden suunnittelijoiden kanssa. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä tulee olla riittävän pätevät asiantuntijat apunaan. Suunnitelman laatija tulee ilmoittaa rakennusvalvontaan aloituskokoukseen mennessä. Rakennusvalvonta arvioi palokatkosuunnitelman laatijan pätevyyden hankkeen vaativuuden mukaan.

Suunnitelma tulee toimittaa rakennusvalvontaan sähköisesti pdf-muodossa. Suunnitelma tulee nimetä seuraavasti: luvan vuosiluku (kaksi viimeisintä numeroa) alaviiva lupanumero alaviiva palokatkosuunnitelma, esim. 12_123_palokatkosuunnitelma.

Suunnitelman voi tehdä rakennuksen pohjapiirustukseen käyttäen pohjana esimerkiksi reikä-, vv- tai sähköpiirustusta. Pohjapiirustukseen merkitään kunkin läpiviennin kohdalle käytettävä palokatkotyyppi, kirjain – ja numerotunnus. Pohjapiirustusta täydentävissä detaljipiirroksissa esitetään kukin läpivienti reunaehtoineen; sallitut läpivietävät johdotukset mahdollisine reuna- ja keskiöetäisyyksineen, läpivientiaukkojen sallitut koot, osastoivien rakenteiden materiaalit ja paksuudet.

Palokatkosuunnitelmaan sisältyy yleensä myös tekstiosa, jossa voidaan esittää vaatimuksia muun muassa asentajan pätevyydelle, tarkastusten järjestämiselle sekä dokumentoinnille, palokatkojen merkitsemiselle ja tuotteen käyttöiälle.

Suunnitelmassa esitetään kullekin läpiviennille yksi vaatimukset täyttävä ratkaisu. Mikäli suunnitellusta ratkaisusta halutaan poiketa, tulee työmaan vastaavan työnjohtajan tai erityisalan työnjohtajan ottaa yhteyttä suunnitelman laatijaan, jonka tulee tehdä tarvittavat suunnitelmamuutokset niin, että ne täyttävät läpiviennille asetettavat viranomaisvaatimukset. Tuotenimillä suunniteltaessa suunnitelmissa ei saa käyttää termiä ”tai vastaava, tms.”. Vaatimukset täyttävien asennusdetaljien erilaisuudesta johtuen ei valintaa voida jättää urakoitsijan tehtäväksi vaan tehtävä on palautettava asianomaiselle suunnittelijalle.

Palokatkoasennusten jälkeen palokatkoasiakirjat vielä tarkistetaan niin, että ne vastaavat toteutuneita asennuksia. Toteutusasiakirjat ja käytettyjen rakennustuotteiden tarkastus- ja huolto-ohjeet liitetään rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen.

Lisätietoja:
Antti Kalliola, lupainsinööri,
puh (014) 266 5208
etunimi.sukunimi@jkl.fi

19.11.2013Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje