Suoraan sisältöön

AVOin kaupunkiympäristö Jyväskylässä


Jyväskylän kaupunkisuunnittelun saralla on käynnistynyt arkkitehtuuria, vihreää infrastruktuuria ja osallisuutta yhdistävä toiminta. Kaupunkiympäristön suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviin haasteisiin voidaan vastata pitkäjänteisillä ja eri näkökulmat huomioivilla ratkaisuilla sekä kyvyllä reagoida nopeisiin muutoksiin. Tavoitteena on tehdä yhdessä jyväskyläläistä kaupunkia, jossa yhdistyvät vetovoimainen ja kestävä rakentaminen sekä viihtyisä ympäristö. Tämä pitää sisällään myös kaupunkisuunnittelun omien toimintatapojen uudistusta.

Jyväskylässä arkkitehtuuri nähdään monimuotoisena rakennettuna ympäristöä koskevana toimintana. Arkkitehtuurin kehittämisessä tähtäimenä on hyvän kaupunkiympäristön lisäksi hyvinvointia luovat suunnittelutavat. Vihreällä infrastruktuurilla viitataan rakennettuihin ja luonnontilaisiin viheralueisiin. Rakennetuilla alueilla kaupunkivihreää tuodaan entistä tiiviimmäksi osaksi arkkitehtuuria. Osallisuus on mukana olemista, aktiivista kansalaisuutta sekä asukkaiden ja muiden toimijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa aluettaan koskevaan kehittämiseen.

AVOin kaupunkiympäristö Jyväskylässä on syntynyt vuonna 2002 laaditun Jyväskylän kaupungin arkkitehtuuripoliittisen ohjelman (APOLI) päivityksestä. Taustalla on myös Jyväskylän kaupungin viherpolitiikka vuodelta 2012 ja Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma vuodelta 2015. AVOin Jyväskylä -polun kautta muodostetaan näitä eri näkökulmia yhdistäviä toimintatapoja.


AVOin kaupunkiympäristö -polku vuonna 2017

AVOin kaupunkiympäristö -polulla uusia toimintatapoja haetaan ja testataan erilaisin kokeilun. Vuonna 2017 tämä näkyy asukkaille ja yrityksille muun muassa kaupunkikierroksina, suunnittelukilpailuina, puistojen avajaisina ja asukasraateina. Kaupunkisuunnittelu tulee lähemmäksi asukkaiden arkea esimerkiksi viestintää uudistamalla.


Lisätiedot:

yleiskaavapäällikkö Leena Rossi, p. 014 266 5050 – AVOin kaupunkiympäristö

erikoissuunnittelija Sarita Humppi, p. 014 266 2479 – AVOin kaupunkiympäristö

kaupunginarkkitehti Leila Strömberg, p. 014 266 5055 – erityisesti arkkitehtuuri

maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, p. 014 266 5060 – erityisesti vihreä infrastruktuuri

erikoissuunnittelija Ilona Hokkanen, p. 014 266 8744 – erityisesti osallisuus

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta