Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Palvelut » Etsivä työ (15–29-vuotiaat) » Nuoren läheisille ja yhteistyökumppaneille

Nuoren läheisille ja yhteistyökumppaneille

Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu niille 15–29-vuotiaille nuorille, jotka ovat koulutuksen, työelämän tai nuorten palvelujen ulkopuolella. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.

Etsivä nuorisotyö on nuorelle vapaaehtoista, maksutonta ja luottamuksellista. Työ perustuu nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta.

Etsivä nuorisotyö on tavoitettavissa arkisin klo 8-16. Yhteyttä voi ottaa nuoren itsensä lisäksi esimerkiksi vanhemmat, kaverit tai muut läheiset. Nuoren puolesta ei voi anonyymisti tehdä yhteydenottoa, vaan nuorella on oikeus kysyttäessä saada selville yhteydenoton tekijä. Jos lähettävänä tahona on viranomainen, työtä tehdään yhteistyössä lähettävän tahon kanssa. Yhteydenoton jälkeen arvioidaan yhdessä viranomaisen kanssa nuoren palveluntarve ja ohjaava taho.

Yksilötapaamisessa kartoitetaan palvelutarpeet, laaditaan yksilöllinen jatkosuunnitelma sekä tuetaan vahvuuksien ja kiinnostusten kohteiden löytämisessä. Etsivän nuorisotyön ohjaaja tapaa nuorta nuorelle sopivimmassa paikassa, esimerkiksi nuoren kotona, koulussa, toimistossa, virastossa tai kahvilassa. Etsivän nuorisotyön ohjaaja kulkee nuoren rinnalla, tekee asioita yhdessä nuoren kanssa – ei nuoren puolesta.

Ryhmätoimintaa tarjoaa kaksi kertaa viikossa kokoontuva Akku-ryhmä.

Oppilaitoksilla ja viranomaisilla lain edellyttämä ilmoitusvelvollisuus

Nuorisolaki (1285/2016) velvoittaa perusopetusta, toisen asteen oppilaitoksia ja puolustusvoimia luovuttamaan nuoren yhteystiedot etsivälle nuorisotyölle. Laki koskee nuoria, jotka keskeyttävät ammatillisen koulutuksen, lukion tai asepalveluksen tai joilla ei ole jatkopaikkaa peruskoulun jälkeen. Tiedot voi jättää luovuttamatta, mikäli lähettävä taho ei koe nuoren olevan tuen tarpeessa. Myös muilla viranomaisilla on lupa luovuttaa nuoren kotikunnan etsivään nuorisotyöhön nuoren yhteystiedot, jos viranomainen arvioi nuoren tarvitsevan tukea.

Etsivät tavoitat

arkisin klo 8-16
Sähköpostilla etsivatyo(at)jkl.fi
yhteydenotto onnistuu myös nimettömänä

Teija Lapinmäki
teija.lapinmaki(at)jkl.fi
Etsivän nuorisotyön koordinaattori
p. 050 373 4139
Merja Jämsinen
merja.jamsinen(at)jkl.fi
p. 0400 523 049
Tatu Reinikainen
tatu.reinikainen(at)jkl.fi
p. 0400 523 139
Hanne Kortelainen
hanne.kortelainen(at)jkl.fi
p .050 311 8354
Hanna Liimatainen
hanna.liimatainen(at)jkl.fi
p. 050 311 8358
Karin Varis
karin.varis(at)jkl.fi
p. 050 449 7604
Hanna Leino
hanna.leino(at)jkl.fi
p. 050 311 9981
Merja Angle
merja.angle(at)jkl.fi
p.050 311 8169
Anu Kokki
anu.kokki(at)jkl.fi
p. 050 311 8151
Marika Jousmäki
Korpilahden ja Tikkakosken alue
marika.jousmaki(at)jkl.fi
p.050 311 8179
Panu Räsänen
panu.rasanen(at)jkl.fi
p. 050 563 9098
Tuuli Rissanen
tuuli.rissanen(at)jkl.fi
p. 050 400 2155
Hanna Rossi
hanna.rossi(at)sovatek.fi
p.050 432 7807
Tiina Pasanen
tiina.pasanen(at)sovatek.fi
p. 050 576 6217

Etsivä nuorisotyö FacebookissaEtsivä nuorisotyö Instagramissa

Käyntiosoitteet:
Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut
Matarankatu 6, 2. krs, kartalla
Veturitallinkatu 6, kartalla

Sovatek
Matarankatu 4, kartalla

Nuorten palvelukartta

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta