Suoraan sisältöön

Hulevedet

Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 20.2.2017/1, että 1.1.2018 alkaen Jyväskylän kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalue on asemakaava-alue. Jyväskylän kaupunki vastaa asemakaava-alueella hulevesien kokonaishallinnasta. Kaupunki ja Jyväskylän Energia Oy sopivat JE:n omistaman hulevesiviemäriverkoston käyttöoikeudesta. Jyväskylän kaupunki ottaa käyttöön julkisoikeudellisen hulevesimaksun kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalueella samasta ajankohdasta lukien.

Kunnan hulevesijärjestelmä rahoitetaan osin verovaroin ja osin kunnan hulevesimaksun maksutuloilla. Hulevesimaksua peritään vain rakennetuilta kiinteistöiltä. Hulevesimaksun piiriin kuuluvat myös kaavanmukaisen käyttötarkoituksen perusteella mm. LPA -alueet.

Kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan 12.12.2017 hulevesimaksun määräytymisperusteista. Kiinteistön hulevesimaksuun vaikuttaa kiinteistön käyttötarkoitus ja kiinteistön pinta-ala. Kiinteistöjä ovat tilat, tontit ja määräalat. Taksaan on sisällytetty vähennysperusteita, joiden ehtojen täyttyessä kiinteistön hulevesimaksua voidaan alentaa taksan mukaisesti. Hulevesimaksua ei alenneta automaattisesti, vaan kiinteistön on haettava vähennystä hulevesimaksuun laskussa määritellyltä viranomaiselta.

Kiinteistöjen ei tarvitse tehdä hulevesien johtamiseen mitään muutoksia nykytilanteeseen verrattuna ja kiinteistöjen JE:lle maksamat huleveden liittymismaksu ja perusmaksu poistuvat. Jatkossa kaikki asemakaava-alueen rakennetut kiinteistöt maksavat ainoastaan hulevesimaksua.

Jyväskylän Energia Oy alensi jäteveden käyttömaksua 1.7.2017 alkaen. Osaltaan käyttömaksun alentamiseen vaikutti hulevesivastuun siirtyminen kaupungille.

Kiinteistön omistajia tullaan informoimaan kevään 2018 aikana hulevesimaksun käyttöönotosta kiinteistökohtaisesti. Hulevesimaksun laskutus tapahtunee syksyllä 2018.

Hulevesitaksa 2018

Hulevesimaksun suuruus (€) vuodessa kiinteistön käyttötarkoituksen ja pinta-alan perusteella on esitetty seuraavassa taulukossa:

Hulevesimaksun suuruus

Vähennyskertoimet on esitetty seuraavassa taulukossa:

V5. Viranomainen voi tapauskohtaisesti perustellusta maankäytöllisestä syystä käyttää;

  • alempaa pinta-alaluokkaa ja/tai kerrointa maksun määräämisessä
  • K-kertoimen arvona 1 korissa 3 (omakotitonttiin rinnastettava tontti)

(1) rakentamaton pinta-ala. Rakentamaton tai rakennettu pinta, missä hulevesien imeytymistä tapahtuu esim. nurmi.

(2) rakennettu pinta-ala. Tiivis pinta, joka ehkäisee huleveden imeytymisen maaperään ja lisää pintavaluntaa esim. asfaltti, sora.

Vähennyskertoimet myönnetään toistaiseksi voimassaolevina. Olosuhteiden muuttuessa vähennyskertoimien sovellettavuus tarkastellaan uudestaan viran puolesta.

Päätökset Jyväskylän kaupungin hulevesimaksun määräytymisen perusteista ja hulevesimääräyksistä sekä Jyväskylän Energia Oy:n huleveden toiminta-alueiden muuttamisesta löytyvät tästä. (asiakohdat 301, 302, 303 ja 304)

Lisätietoja:

mika.koliseva[ at ]jkl.fi

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta