Suoraan sisältöön

Hulevedet

Ajankohtaista: Kiinteistöt saavat toukokuussa 2018 kaupungilta hulevesipostia

Jyväskylän kaupunki ryhtyy perimään vuosittaista hulevesimaksua kaikilta asemakaava-alueiden rakennetuilta kiinteistöiltä 1.1.2018 alkaen. Tämän vuoden hulevesilaskut lähetetään kiinteistöille syksyllä 2018. Hulevesimaksua peritään Jyväskylässä yhteensä noin 17 000 kiinteistöltä. Hulevesimaksun suuruus esimerkiksi tavanomaisella omakotitontilla on 50 euroa vuodessa.

Uusi kunnallinen hulevesimaksu kohtelee asukkaita tasapuolisemmin ja jakaa hulevesien hallinnan kustannukset useammalle taholle. Asukkaita hyödyttää lisäksi se, että Jyväskylän Energia Oy on alentanut jäteveden käyttömaksuaan 1.7.2017 alkaen, muun muassa hulevesivastuiden kaupungille siirtymisen takia.

Tiedote saapuu toukokuussa, lasku syksyllä 2018

Hulevesilaskutettaville kiinteistöille saapuu toukokuun aikana kaupungilta kirjepostia. Kirjeessä on ennakkotiedote hulevesilaskutuksen käynnistymisestä sekä alustava tieto kunkin kiinteistön hulevesimaksun suuruudesta. Kirjeen vastaanottajan tehtävänä on tarkistaa esitetyt tiedot kiinteistöstä ja käytettyjen hulevesimaksun laskentaperusteiden oikeellisuus. Lisäksi pyydetään tarkistamaan täyttyykö joku hulevesimaksun määrään vaikuttavista vähennysperusteista kiinteistön kohdalla.

Korjatut tiedot ja ilmoitukset vähennysoikeudesta pitää toimittaa Jyväskylän kaupungille 30.6.2018 mennessä. Tietojen tarkistaminen on tärkeää, jotta kiinteistön hulevesimaksu määräytyy oikein. Jos korjattavaa tai ilmoitettavaa on, sen voi tehdä kätevästi sähköisellä lomakkeella tai vaihtoehtoisesti asioimalla Palvelupiste Hannikaisessa (Hannikaisenkatu 17). Jos tiedoissa ei ole korjattavaa eikä muuta ilmoitettavaa ole, ei ilmoitusta tarvitse tehdä vaan voi jäädä rauhallisin mielin odottelemaan syksyllä saapuvaa hulevesilaskua.

Hulevesitietojen ilmoituslomake

Mitä hulevesi on ja miksi siitä laskutetaan?

Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta ja muista vastaavista paikoista pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Myös salaojavesiksi kutsutut rakennusten perustusten kuivatusvedet ovat hulevettä.

Hulevesimaksua peritään asukkailta hulevesien hallitun johtamisen mahdollistamiseksi. Maksulla katetaan yleisten alueiden kuten katu- ja puisto-alueiden sekä kiinteistöiltä tulevien hulevesien johtamisen kustannuksia. Niitä syntyy esimerkiksi hulevesiviemäriverkoston, ojaverkoston ja erilaisten viivytysrakenteiden rakentamisesta ja ylläpidosta.

Rakennettujen kiinteistöjen lisäksi hulevesimaksua peritään muun muassa kiinteistöille kuuluvien autopaikkojen korttelialueista (kaavamerkintä LPA). Kiinteistön hulevesimaksuun vaikuttaa kiinteistön käyttötarkoitus ja kiinteistön pinta-ala. Kiinteistöjä ovat tilat, tontit ja määräalat. Taksaan on sisällytetty vähennysperusteita, joiden ehtojen täyttyessä kiinteistön hulevesimaksua voidaan alentaa taksan mukaisesti. Hulevesimaksua ei alenneta automaattisesti, vaan kiinteistön on haettava vähennystä hulevesimaksuun laskussa määritellyltä viranomaiselta.


Hulevesimaksu

Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti (kokous 20.2.2017/1), että

  • hulevesijärjestelmän vaikutusalue on asemakaava-alue 1.1.2018 alkaen
  • kaupunki vastaa asemakaava-alueella hulevesien kokonaishallinnasta
  • kaupunki ja Jyväskylän Energia Oy sopivat JE:n omistaman hulevesiviemäriverkoston käyttöoikeudesta
  • Jyväskylän kaupunki ottaa 1.1.2018 käyttöön julkisoikeudellisen hulevesimaksun kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalueella.

Kunnan hulevesijärjestelmä rahoitetaan osin verovaroin ja osin kunnan hulevesimaksun maksutuloilla. Hulevesimaksua peritään vain rakennetuilta kiinteistöiltä. Hulevesimaksun piiriin kuuluvat myös kaavanmukaisen käyttötarkoituksen perusteella mm. autopaikkojen korttelialueet (kaavassa LPA -alueet).

Kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan 12.12.2017 hulevesimaksun määräytymisperusteista. Kiinteistön hulevesimaksuun vaikuttaa kiinteistön käyttötarkoitus ja kiinteistön pinta-ala. Kiinteistöjä ovat tilat, tontit ja määräalat. Taksaan on sisällytetty vähennysperusteita, joiden ehtojen täyttyessä kiinteistön hulevesimaksua voidaan alentaa taksan mukaisesti. Hulevesimaksua ei alenneta automaattisesti, vaan kiinteistön on haettava vähennystä hulevesimaksuun laskussa määritellyltä viranomaiselta.

Kiinteistöjen ei tarvitse tehdä hulevesien johtamiseen mitään muutoksia nykytilanteeseen verrattuna ja kiinteistöjen JE:lle maksamat huleveden liittymismaksu ja perusmaksu poistuvat. Jatkossa kaikki asemakaava-alueen rakennetut kiinteistöt maksavat ainoastaan hulevesimaksua.

Jyväskylän Energia Oy alensi jäteveden käyttömaksua 1.7.2017 alkaen. Osaltaan käyttömaksun alentamiseen vaikutti hulevesivastuun siirtyminen kaupungille.

Kiinteistön omistajille tiedotetaan keväällä 2018 aikana hulevesimaksun käyttöönotosta kiinteistökohtaisesti. Hulevesimaksulaskut lähtevät kiinteistöille syksyllä 2018.

Hulevesitaksa 2018

Hulevesimaksun suuruus (€/vuosi) määritellään kiinteistön käyttötarkoituksen ja pinta-alan perusteella seurvaavasti:

Hulevesimaksun suuruus

Vähennyskertoimet on esitetty seuraavassa taulukossa:

V5. Viranomainen voi tapauskohtaisesti perustellusta maankäytöllisestä syystä käyttää;

  • alempaa pinta-alaluokkaa ja/tai kerrointa maksun määräämisessä
  • K-kertoimen arvona 1 korissa 3 (omakotitonttiin rinnastettava tontti)

(1) rakentamaton pinta-ala. Rakentamaton tai rakennettu pinta, missä hulevesien imeytymistä tapahtuu esim. nurmi.

(2) rakennettu pinta-ala. Tiivis pinta, joka ehkäisee huleveden imeytymisen maaperään ja lisää pintavaluntaa esim. asfaltti, sora.

Vähennyskertoimet myönnetään toistaiseksi voimassaolevina. Olosuhteiden muuttuessa vähennyskertoimien sovellettavuus tarkastellaan uudestaan viran puolesta.

Päätökset Jyväskylän kaupungin hulevesimaksun määräytymisen perusteista ja hulevesimääräyksistä sekä Jyväskylän Energia Oy:n huleveden toiminta-alueiden muuttamisesta löytyvät tästä. (asiakohdat 301, 302, 303 ja 304)

Lisätietoja:

mika.koliseva[ at ]jkl.fi

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta