Suoraan sisältöön

Puutarhakatu - Green Street

Jyväskylässä tutkitaan hulevesien kestävää hallintaa katualueilla Green Street -menetelmän mukaisesti. Green Street -mallilla tarkoitetaan hulevesien hallintaa katualueilla vihreän infrastruktuurin keinoin.

Mallissa katutilaan lisätään läpäisevää pintaa erilaisten viherpainanteiden ja istutusalueiden avulla. Läpäisevän pinnoitteen kautta vesi ohjautuu maanalaiseen viivyttävään rakenteeseen. Samalla toteutetut hulevesirakenteet tuovat vihreyttä olemassa olevaan kaupunkiympäristöön.

Green Street -menetelmän pääperiaatteena on ajatus hajautetusta ratkaisusta, jolloin hulevesien hallinta on jaettu moneen pienempään järjestelmään.

Puutarhakatu sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustan tuntumassa, siitä hieman pohjoiseen. Suunniteltava alue sisältää asemakaavan mukaisen katualueen kokonaisuudessaan kevyen liikenteen väylineen. Yleissuunnitelma on laadittu keväällä 2017, ja katusuunnitelmat valmistuivat keväällä 2018. Ensimmäisen korttelin (välillä Kyllikinkatu-Tapionkatu) rakentaminen alkaa kesäkuussa 2018, ja rakentaminen ajoittuu investointiohjelman mukaan kahdelle vuodelle.

Yleissuunnitelma

Katusuunnitelma

Esittelytilaisuus

Suunnitelmia esiteltiin asukastilaisuudessa 10.10.2017.

Linkki tilaisuudessa esillä olleeseen katusuunnitelman luonnokseen. [0,2 Mt]

Linkki tilaisuudessa pidetyn esittelyn aineistoon. [3,4 Mt]

Lisätietoja hankkeesta: yleissuunnitteluinsinööri Paula Tuomi, puh. 014 266 5059, sekä rakennuttajainsinööri Tapio Koikkalainen, puh. 014 266 7594, sähköposti: etunimi.sukunimi[at]jkl.fi

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta