Suoraan sisältöön

KESKUSTAN KEHITTÄMINEN

Jyväskylän kaupunki on käynnistänyt keskustavisio 2030 laatimisen. Keskustavisio 2030 jatkaa 2000 -luvun puolessa välissä laaditun keskustavisio 2020 jalan jäljillä päivittäen keskusta-alueella tapahtuneet rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset. Keskustavisio 2030 tavoitteena on luoda puitteet Jyväskylän kävelykeskusta-alueen säilymiselle vetovoimaisena, elävänä, viihtyisänä ja monimuotoisena kaupunkikeskustana.

Jyväskylän kaupunkikeskustan kehittämisen www-sivut löytyvät täältä.

Viistokuva keskustasta


Ullakkorakentamisen selvitys ja ullakkorakentamisen edistäminen Jyväskylän keskustassa

Kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan 14.6.2016, että Jyväskylän keskustassa ullakkorakentamista edistetään vuoden 2021 loppuun asti kokeiluluontoisesti osana keskustan kehittämishanketta. Lautakunta hyväksyi viisi ullakkorakentamisen edistämisen periaatepäätöstä, joilla poistetaan rakentamisen tieltä niitä esteitä, joihin kaupunki voi omalla päätöksenteollaan vaikuttaa. Keskeisenä periaatteena on, että keskusta-alueella (tietyin ehdoin) rakennusten ullakkotilojen käyttöön otto asunnoiksi on mahdollista poikkeamismenettelyllä asemakaavamuutosten sijaan.


Jyväskylän ydinkeskustan kehittämisen kyselytutkimus

Jyväskylän kaupunki kartoitti kesän 2013 aikana yhteistyössä Jyväskylän Elävä Kaupunki-keskusta Ry:n (JEKKU) kanssa kuluttajien, yritysten ja kiinteistönomistajien näkemyksiä Jyväskylän ydinkeskustan nykytilasta ja kehittämistarpeista. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi Pöyry Finland Oy. Tuloksia hyödynnetään kaupunkisuunnittelussa ja keskustan kehittämisessä.

Ydinkeskusta on Jyväskylän ja koko Keski-Suomen käyntikortti, asiointi- ja kohtaamispaikka ja siten tärkeä kehittämisen kohde. Kyselyllä kartoitettiin eri toimijoiden näkemyksiä keskustamme nykytilasta ja millä tavoin keskustan vetovoimaa voidaan ylläpitää jatkossa.

Vetovoimainen keskusta syntyy kaupungin, kuluttajien, yrittäjien ja kiinteistönomistajien yhteispelillä. Kaikkien panostusta tarvitaan, jotta keskusta voi hyvin, on viihtyisä ja tuo elinvoimaa koko seudulle.

Keskustan kehittämisen kysely liittyy Keskustavisio 2030 päivitystyöhön, jossa pureudutaan ydinkeskustan tavoitteiden ja kehittämistoimenpiteiden määrittelyyn. Kyseessä on jatkuva prosessi: keskusta ei koskaan tule valmiiksi, vaan se muuttuu ja mukautuu ympäristön muutoksiin. Keskustavisiossa pohditaan mihin suuntaan muutosta yhdessä kaupunkilaisten ja alueen toimijoiden kanssa viedään.

Kävelykeskustan aluerajaus

Kävelykeskustan rajaus kartalla on viitteellinen

Lisätietoja:

Hankejohtaja Anne Sandelin, puh. 014 266 5051 email. anne.sandelin[at]jkl.fi

Kaavasuunnittelija Mauri Hähkiöniemi, puh. 014 266 5034 email. mauri.hahkioniemi[at]jkl.fi

Keskustavisio 2020

Jo kävelykadun rakentamisen ajoilta Jyväskylällä on vahvat perinteet hyvästä kehitysyhteistyöstä kiinteistön omistajien, yrittäjien, kaupungin sekä keskustan asukkaiden ja käyttäjien kanssa. Keskustan ensimmäinen kehitysvaihe alkoi kävelykadun rakentamisesta ja nyt jälleen on noussut yhteistyön kautta uusi aktiivisen kehittämisen kausi. Yhteiset, monipuoliset kehittämishankkeet liittyvät niin fyysisen ympäristön parantamiseen kuin ilmapiirin ja tunnelman jalostamiseen. Keskustan visio ohjaa hankkeita yhteiseen suuntaan - keskustan vetovoimaisuuden ja ainutlaatuisuuden vahvistumiseen.

Uudet rakennushankkeet keskustassa luovat kehitykselle tukirangan ja mahdollistavat kävelyalueen laajennuksia, julkisivuvalaistuksia ja esteettömiä ratkaisuja. Samalla ilmapiiriä synnyttävät tekijät, kuten katutaide, performanssit ja kulttuuritapahtumat muodostavat kehittämisen toisen puolen, mielikuvien ja tunnelmien kaupungin. Keskustan eri alueiden oman identiteetin ymmärtäminen ja niiden vahvuuksien hyväksyminen ja jalostaminen on ratkaisu monipuolisen, suvaitsevaisen ja luovan keskustan syntyyn.

Jyväskylässä nähdään, että keskustan kehittäminen on seudullisesti merkittävää elinkeinopolitiikkaa ja koko alueen vetovoimaisuuden vahvistamista.

Jyväskylässä on laadittu Keskustan visio 2020 ja se löytyy täältä pdf-muodossa.

Jyväskylän elävä kaupunkikeskusta ry:n internetsivut löytyvät täältä.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta