Suoraan sisältöön

KUOHUN - SARVENPERÄN KYLÄSELVITYS

Kuohun ja Sarvenperän kyläselvitys on valmistunut

Kuohun ja Sarvenperän kyläselvitys on valmistunut maaliskuussa 2016. Selvitysraporttiin voi käydä tutustumassa täällä.

Selvityksessä on tarkasteltu Kuohun ja Sarvenperän maankäyttöä ja sen jatkosuunnittelukysymyksiä. Työn tärkeänä osana oli kartoittaa asukkaiden näkemyksiä ja toiveita alueen kehittämiseksi. Näkemyksiä kerättiin suunnittelun aikana erilaisin kyselyin sekä kolmessa kyläillassa.

Selvityksessä esitetään osayleiskaavoituksen käynnistämistä Kuohulle. Aiottu kaava-alueen rajaus käy ilmi kyläselvitysraportista. Kaavoituksen virallinen käynnistyminen tapahtuu ensi marraskuussa esitettävän ja hyväksyttävän Jyväskylän kaavoitusohjelman 2017- 2019 yhteydessä. Erilaisia kaavan vaatimia selvityksiä on kuitenkin tarkoitus tehdä jo kuluvana keväänä ja kesänä (2016).

Sarvenperän kylälle ei katsottu tarpeelliseksi laatia maankäyttö- ja rakennuslain mukaista kaavaa. Selvitystä voidaan hyödyntää suunnittelutarveratkaisuharkinnassa. Tällaiset päätökset harkitaan jatkossakin tapauskohtaisesti. Myös radan pohjoispuolinen alue jätettiin Kuohulla yleiskaavarajauksen ulkopuolelle. Tällä alueella jää siten voimaan edelleenkin Jyväskylän maalaiskunnan aikainen oikeusvaikutteinen Kuohu – Vesanka – Ruoke osayleiskaava.

Kyläselvitysaineistoa

Alueen sijainti ja rajaus. Suunniteltu Kuohun osayleiskaavan rajaus (11.11.2015). Osayleiskaavarajauksen ulkopuolelle jäävien alueiden osalta on suunniteltu seuraavaa: Radan pohjoispuoleiselle alueelle jää voimaan Kuohu-Vesanka-Ruoke osayleiskaava, joka ohjaa rakentamista. Sarvenperän alueella kyläselvitystä käytetään suunnittelutarveharkinnan tukena.

Kaavatasokuvaus. Arvioita kaavatasojen eroista Kuohu-Sarvenperän kyläselvityksen yhteydessä. Eri kaavatasoista on koottu taulukko, jossa selvennetään niiden merkitystä ja mahdollisuuksia Kuohun ja Sarvenperän alueella.

Kesällä järjestetyn kyläkyselyn tuloksiin voi käydä tutustumassa täällä.

Yhteyshenkilöt

Kaavoitusinsinööri Vesa Rajaniemi, puh. 050 466 7468

Erikoissuunnittelija Sarita Humppi, puh. 050 311 8502

sähköposti: etunimi.sukunimi@jkl.fi

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta