Suoraan sisältöön

KymppiR
Jyväskylän maankäytön toteuttamisohjelma

Minne Jyväskylässä rakennetaan seuraavan 10 vuoden aikana? Entä miten väestö ja asuntotuotanto ovat kehittyneet? KymppiR-ohjelma on kerran vuodessa päivitettävä työkalu, jossa määritetään asuinalueiden toteutusjärjestystä ja linjataan strategisesti tärkeitä teemoja ja tavoitteita asuinrakentamisen, kaavoituksen ja tontinluovutuksen osalta.

Tutustu viimeisimpään (2018) KymppiR-ohjelmaan. Ohjelma hyväksyttiin Jyväskylän kaupunginvaltuustossa 11.6.2018.

Vuoden 2018 erityisteemana sosiaalinen kestävyys ja asuntopolitiikka

Asuinalueiden sosiaalisen eriytymisen vähentämiseksi on tärkeää luoda alueille monipuolista asuntokantaa esimerkiksi asuntotyyppien (omakoti-/rivi-/kerrostalo), hallintamuotojen sekä asuntojen koon suhteen. Jyväskylässä sosiaalinen eriytyminen ei ole erityisen huolestuttavaa, vaikkakin suhteelliset erot alueiden välillä ovat jossain määrin kasvaneet.
Jatkossa Jyväskylä edistää asuinalueiden sosiaalista kestävyyttä muun muassa ottamalla käyttöön asunnon kokoa koskevia ohjaustapoja ja kannustimia sekä ohjaamalla ARA-tuettua rakentamista ja erityisasumista niille soveltuville paikoille. Myös suunnittelukilpailuilla haetaan innovatiivisia ratkaisuja asuntokannan monipuolistamiseksi sekä asuntorakenteen sekoittamiseksi.

Tutustu selvitykseen asuinalueiden sosiaalisesta kestävyydestä ja asuntopolitiikasta 2018.

Kaavoituksen ja tontinluovutuksen tavoitteet asuntorakentamisessa

Kerros- ja rivitaloalueet:
- kaavoitetaan vuosittain 70 000 k-m2, mikä vastaa vuoden asuntotuotantotavoitetta
- ylläpidetään viiden vuoden asuntotuotantoa vastaava asemakaavoitettu kaavavaranto
- tarjotaan tontteja, jotka mahdollistavat 50 000 k-m2 rakentamisen - määrästä vähintään 15 000 k-m2 on kaavoituksen jälkeen vapaasti markkinoitavaa ja kaikkien toimijoiden haettavissa

Omakotialueet
- kaavoitetaan vuosittain kaupungin maalle noin 70-80 uutta omakotitonttia
- ylläpidetään viiden vuoden kysyntää vastaava määrä asemakaavavarantoa kaupungin maalla eli yhteensä 400 omakotitonttia
- tarjotaan vuosittain 70-80 uutta omakotitonttia kaupungin maalta

Tutustu edellisiin ohjelmiin ja teemoihin

KymppiR2017-ohjelma ja Jyväskylän seudun asumiskatsaus 2017 – mm. ikääntyvien asuminen ja Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen alueen asumisen ilmiöt

KymppiR2016-ohjelma - mm. täydennysrakentamisen periaatteet

Lisätietoja:

Yleiskaavapäällikkö Leena Rossi, p. 014 266 5050
Kaavoitustutkija Anna Isopoussu, p. 014 266 5049 – vuoden 2018 sijaisena Sarita Humppi, p. 014 266 2479
sähköposti: etunimi.sukunimi@jkl.fi

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta