Suoraan sisältöön

MITÄ KAAVOITUS ON?

Kaavoittaminen on maankäytön suunnittelua, jonka tavoitteena on varmistaa hyvän elinympäristön rakentaminen. Kunnat vastaavat yleis- ja asemakaavoituksesta. Jyväskylässä kaavat valmistelee yhdyskuntatoimen kaupunkisuunnitteluosasto maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuen.

Kaavoittaminen on usein erilaisten intressien ja ristiriitojen yhteensovittamista. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, jotta eri mielipiteet tulisivat esille kaavoituksessa.

Kaavoituksessa osallisia ovat ne, joiden elämään uusi kaava vaikuttaa, kuten maanomistajat, asukkaat ja naapurit. Lisäksi kaavoitukseen osallistuu asiantuntijoita ja viranomaisia, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Kaupungin kaupunkisuunnitteluosastolla laaditaan kahdentasoisia kaavoja: yleiskaavoja ja asemakaavoja. Kaavat mahdollistavat rakentamisen ja ohjaavat sitä. Kaavoitusta ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki.

Maakuntakaavat laatii Keski-Suomen liitto. Ne toimivat lähtökohtana kaupungin kaavoitukselle. Valtakunnan tasolla kaavoitusta ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.

Tarkempaa tietoa kaavoituksesta löytyy Kaavoitusprosessi -oppaasta ja Kaavoitus Jyväskylässä -esitteestä.

Vuosittain laadittavat kaavat määräytyvät pääasiallisesti kaavoitusohjelmassa.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta