Suoraan sisältöön

YLEIS- JA ASEMAKAAVAT

Ote yleiskaavastaYleiskaavoilla luodaan perusta ja edellytykset kaupunkirakenteellisten tavoitteiden toteutumiselle. Niillä määritetään kaupungin kasvusuunnat, asumisen, työpaikkojen ja palveluiden painopisteet ja keskinäinen sijainti, liikennejärjestelmät sekä virkistysalueet. Yleiskaavojen yhteydessä tehdään laaja-alaisia selvityksiä ja kartoitetaan suunnittelun tarvitsemat lähtötiedot.

Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla Maankäyttö- ja rakennuslain 50 §.

  • Jyväskylän ajantasa-asemakaava
  • Asemakaavan muutoshakemus

Asemakaavamääräyksiä täydentää kaupunginvaltuuston hyväksymä rakennusjärjestys. Se on ohjeena myös asemakaava-alueen ulkopuolisten alueiden toteuttamisessa. Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus, oikeusvaikutteinen yleiskaava, asemakaava ja Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset menevät rakennusjärjestyksen edelle.

Vuosittain laadittava kaavoitusohjelma sisältää pääosan käynnistyvistä merkittävistä kaavoituskohteista.

  • Tällä hetkellä vireillä olevat kaavat ja hankkeet
  • Yleis- ja asemakaavoihin liittyviä julkaisuja

Ote asemakaavasta

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta