Suoraan sisältöön

PUTKILAHDEN KYLÄSELVITYS

Putkilahden kyläselvityksen tavoitteena oli selvittää maankäytön suunnittelutarpeet ja löytää oikea väline Putkilahden kyläalueen rakentamisen ohjaamiseen. Keskeisenä kysymyksenä selvitystyössä oli: onko alueelle tarpeen laatia osayleiskaavaa vai voidaanko rakentamista ohjata kyläselvityksen avulla?

Rakentamisen tiivistämismahdollisuuksia ja muutostarpeita selvitettiin niin rantojen kuin kuivanmaankin osalta. Lisäksi tarkasteltiin laajentumistarvetta osayleiskaavaksi tai kyläyleiskaavaksi.

Selvityksen lopputuotteena, kyläselvitysraportin lisäksi, rakentamista ohjaamaan on laadittu kaksi tavoitekarttaa ja niihin liittyvä tavoiteohjeistus. Tavoitekartassa osoitetuilla rakentamisen kannalta suotuisilla alueilla kaava-alueen ulkopuolella ja osittain kaavoitetulla alueella voidaan rakentamista luvittaa vähäisissä määrin poikkeamispäätöksillä ja suunnittelutarveratkaisuilla tavoiteohjeistuksen mukaisesti. Kyläselvityksellä ei ole oikeudellisia vaikutuksia eikä se ole suunnitelma tai kaava, jonka mukaan rakentamislupia voitaisiin myöntää suoraan.

Alla linkit kyläselvitysraporttiin, tavoitekarttoihin ja tavoiteohjeistukseen sekä liitteisiin.

Kyläselvitys:

Kyläselvityksen liitteet:

Tausta ja kyläselvityksen vaiheet

Kyläselvitys laadittiin yhdessä kyläläisten, yhteisöjen, yrittäjien ja maanomistajien kanssa. Kyläselvityksessä osallistaminen on järjestetty kyläilloilla ja kyläkyselyillä, jotka ovat olleet avoimia kaikille, niin maanomistajille, kyläläisille kuin vapaa-ajanasukkaillekin. Kyläselvityksestä ja sen osallistumismahdollisuuksista on tiedotettu lehtikuulutuksilla tai –jutuilla sekä kyläselvityksen nettisivuilla.

- kyläselvitykset kaavoitusohjelmassa 2014-2016

- Kyläselvitysten esittely kaupunkirakennelautakunnalle 5.5.2015

- Kyläilta I, 2.6.2015 (aloitusvaihe)

- Kyläkysely 3.6.-31.7.2015

- Kyläilta II, 22.10.2015 (selvitysvaihe, kyläkyselyn tulokset)

- Selvitys nähtävillä ja kommentoitavana kesällä 2016

- Kyläilta III, 18.8.2016 (kyläselvityksen tulosten esittely)

Kyläselvitys oli nähtävillä ja palautteen antamista varten kyläselvityksen nettisivuilla 23.6.-31.8.2016 välisen ajan. Kyläselvitystä esiteltiin 18.8.2016 pidetyssä kyläillassa. Nähtävilläolon jälkeen raporttia on täydennetty prosessikuvauksella sekä tarkistetun rakennusjärjestyksen tiedoilla.

Lähtökohtia

Kaupunginvaltuuston syksyllä 2015 hyväksymän Jyväskylän kaupungin yleiskaavan pääkartassa (Yhdyskuntarakenteen ohjaus) määriteltiin mm. maaseutualueiden kylähelmet, kyläalueet, maaseutuasumisen nauha-alueet ja maaseutuelinkeinojen alueet. Yleiskaavaa laadittaessa päätettiin, että maaseudun kylien osalta tarkempi maankäytön suunnittelu tehdään osayleiskaavoina ja kyläselvityksinä. Jyväskylän kaupunki käynnisti Korpilahdella Putkilahden kyläselvityksen laatimisen keväällä 2015.

Kyläselvitysaineistoa

Kyläilta 18.8.2016

Korkeusvarjostus

Kyläkyselyn tulokset, uudisrakentaminen

Maankäyttöä ohjaavat tekijät

Rakentamistilanne ja pohjavesialue

Selvitysalueen rajaus

Selvitysalueen rajaus ja päijänteen rantaosayleiskaava

Kyläillan 22.10.2015 aineisto

Kyläillan 2.6.2015 esitys

Yhteyshenkilöt

Suunnitteluinsinööri Arto Sipinen, puh. 014 266 5062

Erikoissuunnittelija Sarita Humppi, puh. 050 311 8502

sähköposti: etunimi.sukunimi@jkl.fi

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta