Suoraan sisältöön

SELVITYKSET

Kaavoituksen pohjaksi kerätään ja laaditaan suunnittelualueelta erilaisia lähtötietoselvityksiä. Ne palvelevat sekä suunnittelua että vaikutusten arviointia. Suurin osa lähtötietoselvityksistä tehdään kaavoittajan omana työnä käyttäen hyödyksi aineistoa, jota saadaan niin kaupungin muilta yksiköiltä ja toimialoilta kuin Keski-Suomen museolta, Tiehallinnolta, ympäristöhallinnolta ym. Lähtötiedot kirjataan kaavaselostukseen.

Lisäksi laaditaan tai laaditutetaan erityisiä selvityksiä ja tutkimuksia, kuten maaperäselvityksiä, luonto- ja maisemaselvityksiä, arkeologisia tutkimuksia, kaupallisia selvityksiä, väestöön liittyviä ennusteita ja tilastoja, liikenneselvityksiä, melulaskentoja ym.

Selvitysten tarvetta arvioidaan vuosittain kaavoitusohjelmaa laadittaessa. Kun tiedetään lähivuosien kaavoituskohteet, mietitään, mitä erityisiä selvityksiä kultakin alueelta tulisi tehdä. Vielä rakentamattomille alueille laaditaan useimmiten luontoselvitys. Myös liito-oravia kartoitetaan vuosittain yleensä useilta eri alueilta. Myös muita erityisiä luontoselvityksiä teetetään tarpeen mukaan, mm. linnustoselvityksiä. Melulaskentoja on tarpeen tehdä mm. suurien väylien varteen sijoittuvilla alueilla. Monilla alueilla on tarvetta erityisten maaperä- ja rakennettavuusselvitysten tekoon.

Lisätietoja selvityksistä antaa kaavoituksesta maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, puh. 014 - 266 5060. Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi[@]jkl.fi.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta