Suoraan sisältöön

TOURUJOEN SUUNNITTELU

Tourujoen kunnostuksen yleissuunnittelu on käynnistynyt vuonna 2016. Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti maaliskuussa 2015 Tourujoen vesivoimalaitoksen lakkauttamisesta ja joen kunnostuksesta nykyisellä paikallaan. Tämä päätös tehtiin Tourujoen kehittämissuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Kehittämissuunnitelman löydät täältä [pdf, 16 Mt].

Alkukesästä 2017 on yleissuunnitelman laadinnassa päästy luonnosvaiheeseen. Kunnostuksen suunnittelijana toimii Ramboll Oyj:n monialainen työryhmä. Suunnittelua on ohjannut tiiviisti laaja ohjausryhmä. Ohjausryhmään on kuulunut kaupungin edustajien lisäksi edustus Keski-Suomen ELY-keskuksesta, Jyväskylän Yliopistosta, Keski-Suomen museolta sekä Suomen Ympäristökeskuksesta.

Yleissuunnitelman luonnoksessa esitetty ratkaisu on koko ohjausryhmän mielestä hyvä - siinä sovitetaan kunnostukselle asetetut erilaiset tavoitteet hyvin yhteen. Joen kunnostuksen lähtökohtana on kalojen nousun mahdollistaminen, joen palauttaminen mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan, jokimaiseman kehittäminen sekä virkistysolosuhteiden parantaminen. Yleissuunnitelmaan liittyy itse jokeen kohdistuvien kunnostustoimien lisäksi esim. virkistysreittien kehittämistarpeita ja kasvillisuuden kehittämissuosituksia. Lisäksi myös yläpuolisten vesistöjen suhteen tulee muutoksia, kun säännöstely lakkaa. Yleissuunnitelman yhteydessä tullaan tekemään arviointi säännöstelyn lakkautuksen vaikutuksista.

Tourujoen kehittämisen lähtökohtana on luonnonmukainen jokikunnostus. Nykyinen Kankaan kohdalla sijaitseva pato puretaan. Tourujoen yläpäähän, lähelle Palokkajärveä, rakennetaan pohjapato. Sen seurauksena joen pinta laskee Palokkajärven ja Kankaan välillä. Tälle osuudelle syntyy alkuperäistä jokiuomaa muistuttava jokimaisema virtaavine koskiosuuksineen. Kankaan kohdalla joki muodostaa näyttävän maisemakosken, joka mahdollistaa kalojenkin nousun.


Havainnekuva uudesta uomasta Kankaan Valkoisen talon kohdalla (Ramboll Oy).

Kankaan vesivoimarakenteiden alueella tullaan rakentamaan luonnonmukainen, kivetty koski nykyisten kanavarakenteiden itäpuolelle. Nykyisiä kanavarakenteita säilyy, alakanava toimii tulevaisuudessa tulvakanavana. Yläkanavasta säästyy toinen reuna. Alaosassa Tourujokea joen ilme säilyy nykyisenkaltaisena, ranta-alueita monipuolistetaan erilaisin istutuksin.


Suunnittelutilanne

Yleissuunnitelma valmistuu huhti-toukokuussa 2018. Tällöin se laitetaan nähtäville, ja suunnitelmia esitellään yleisölle asukastilaisuudessa. Hyväksymiskäsittelyyn kaupunginvaltuustoon yleissuunnitelma on tarkoitus saada kesään mennessä. Yleissuunnitelman hyväksymiskäsittelyn jälkeen haetaan kunnostukselle vesilain mukaista lupaa Aluehallintoviranomaiselta. Rakennussuunnitteluvaihe alkaa suunnittelutoimeksiannon hankintamenettelyllä, ja rakennussuunnittelu alkanee alkusyksystä 2018.


Ajankohtaista! Keskustelutilaisuus Tourujoen yläpuolisten järvien säännöstelyn purkamisesta keskiviikkona 21.3.

Ennen yleissuunnitelman valmistumista järjestetään keskustelutilaisuus koskien säännöstelyn purkamisen vaikutuksia Tourujoen yläpuolisissa vesistöissä. Tourujoen kunnostukseen ja vesivoimalaitoksen toiminnan lakkauttamiseen kytkeytyy keskeisesti yläpuolisten järvien säännöstelyn lakkaaminen. Tule kuulemaan ja keskustelemaan siitä, minkälaisia muutoksia Tourujoen kunnostushanke tuo mukanaan järvien ranta-asukkaille ja muille järvien käyttäjille.

Tilaisuus pidetään keskiviikkona 21.3. klo 18. Paikka Palokan yhtenäiskoulun ruokala, Koivutie 5.


Yleisötilaisuus 14.6.2017

Yleissuunnitelmaa esiteltiin yleisölle keskiviikkona 14.6. Jyväskylän kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä.

Yleisötilaisuuden aineisto:


Lisätietoa Tourujoen kunnostuksesta ja Tourujokilaakson muista kehittämisajatuksista antavat kaavoitusbiologi Anne Laita, puh. 014 - 266 5032 sekä maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, puh. 014 - 266 5060, sähköposti: etunimi.sukunimi@jkl.fi.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta