Suoraan sisältöön

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVA

Kaupunginvaltuuston 10.11.2014 hyväksymä 4.9.2014 päivätty Jyväskylän kaupungin yleiskaava on tullut voimaan 25.11.2016 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätösten mukaisesti muutettuna. Oikeusvaikutteinen yleiskaava ohjaa osayleiskaavoja, kyläkaavoja, asemakaavoja ja selvityksiä tai ryhdyttäessä muuten toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.

Yleiskaava-alue sisältää Jyväskylän kaupungin kokonaisuudessaan lukuun ottamatta voimaan jääviä osayleiskaava-alueita. Yleiskaavalla ohjataan yhdyskuntarakennetta, luonto- ja kulttuuriarvojen sekä pohjavesien ja maiseman suojelua. Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn edistäminen sekä yhdyskuntarakennetta tiivistävä kestävän kehityksen mukainen täydennysrakentaminen ovat kaavan lähtökohtia.

Yleiskaava koostuu seitsemästä kartasta: 1) Yhdyskuntarakenteen ohjaus (pääkartta), 2) Luontoarvojen verkottuminen, 3) Maisema ja virkistys, 4) Vesitalouden suojelu; 5) Kulttuuriympäristön vaaliminen, 6) Kestävä liikkuminen ja täydennysrakentaminen ja 7) Lainvoimaisista maakuntakaavoista siirtyvät merkinnät ja määräykset. Päällekkäisten merkintöjen kohdalla noudatetaan karttojen 2-7 merkintöjä ja määräyksiä.

Yleiskaavaselostuksessa kuvataan tärkeimmät kaavan lähtökohtiin ja tavoitteisiin liittyvät tiedot, kaavaratkaisujen perustelut, kaavamääräysten oikeusvaikutukset sekä yleiskaavan vaikutukset. Selostuksen liitteissä täydennetään ja tarkennetaan oikeusvaikutteisia kaavakarttoja kohdeluetteloilla ja kartoilla.

AINEISTO

Yleiskaavakartat

Kartta 1 Yhdyskuntarakenteen ohjaus

Kartta 2 Luontoarvojen verkottuminen

Kartta 3 Maisema ja virkistys

Kartta 4 Vesitalouden suojelu

Kartta 5 Kulttuuriympäristön vaaliminen

Kartta 6 Täydennysrakentaminen ja kestävä liikkuminen

Kartta 7 Lainvoimaisista maakuntakaavoista siirtyvät merkinnät ja määräykset

Yleiskaavaselostus

Yleiskaavaselostus

Selostuksen liitteet

1. Voimaan jäävät osayleiskaavat

2. Kaavavaranto suunnitteluvaiheen mukaan

3. Kaavakartta 2, kohdeluettelo

4. Teemakartta luontoarvojen verkottumisesta

5. Kaavakartta 3, kohdeluettelo

6. Päävirkistys- ja pyöräilyreitit

7. Kulttuuriympäristöselvitys

8. Suunnittelutarvealueet

LISÄTIETOJA

Yleiskaavapäällikkö Leena Rossi, p. 014 266 5050 (erityisesti kauppa)

Kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho, p. 014 266 5057 (täydennysrakentaminen)

Maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, p. 014 266 5060 (erityisesti luonto, maisema ja virkistys)

Kaavoitusinsinööri Vesa Rajaniemi, p. 014 266 5048 (erityisesti pohjoinen suunta, liikenneasiat ja virkistys)

Suunnitteluinsinööri Arto Sipinen, p. 014 266 5062 (erityisesti maaseutu)

sähköposti: etunimi.sukunimi@jkl.fi

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta