Suoraan sisältöön

HUOM! Jyväskylän kaupungin yleiskaavan ehdotusta on muutettu nähtävillä olon jälkeen. Yleiskaava laitetaan uudelleen ehdotuksena nähtäville. Uuden ehdotuksen kaavakartat ja materiaalit löytyvät täältä: ehdotus 2

EHDOTUSVAIHE

Yleiskaava-alue sisältää Jyväskylän kaupungin kokonaisuudessaan. Kaavan keskeisenä tavoitteena on ohjata alueen yhdyskuntarakennetta niin kaupungissa kuin maaseudulla. Yleiskaavalla ohjataan myös luonto- ja kulttuuriarvojen sekä pohjavesien ja maiseman suojelua. Yleiskaavalla edistetään joukkoliikennettä, pyöräilyä ja kävelyä sekä yhdyskuntarakennetta tiivistävää kestävän kehityksen mukaista rakentamista.

Yleiskaavaehdotus koostuu kuudesta eri oikeusvaikutteisesta kartasta: kartta 1. Yhdyskuntarakenteen ohjaus (pääkartta); kartta 2. Luontoarvojen verkottuminen; kartta 3. Maisema ja virkistys; kartta 4. Vesitalouden suojelu; kartta 5. Kulttuuriympäristön vaaliminen; kartta 6. Kestävä liikkuminen ja täydennysrakentaminen.

Yleiskaavaehdotusta esitellään kolmessa tilaisuudessa: 1) Keskustassa torstaina 16.1.2014 klo 9-20 Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa järjestettävässä avoimien ovien tapahtumassa, 2) Korpilahdella Korpilahden yhtenäiskoululla keskiviikkona 29.1.2014 klo 18-20 ja 3) Tikkakoskella Tikkakosken koululla torstaina 6.2.2014 klo 18-20. Tikkakoskella esitellään myös Tikkakosken kehittämissuunnitelman tilannetta.

Jyväskylän kaupungin yleiskaavaehdotuksesta jätettävät muistutukset on osoitettava kaupunginhallitukselle. Muistutukset on toimitettava kirjaamoon osoitteella PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi viimeistään 17.2.2014 ennen kello 16.00.

AINEISTO

Yleiskaavakartat

Kartta 1 Yhdyskuntarakenteen ohjaus
Kartta 1 löytyy myös Jyväskylän kaupungin karttapalvelusta http://kartta.jkl.fi/ims

Kartta 2 Luontoarvojen verkottuminen

Kartta 3 Maisema ja virkistys

Kartta 4 Vesitalouden suojelu

Kartta 5 Kulttuuriympäristön vaaliminen

Kartta 6 Täydennysrakentaminen ja kestävä liikkuminen

Yleiskaavaselostus

Yleiskaavaselostus ehdotusvaiheessa

Selostuksen liitteet

1. Voimaan jäävät osayleiskaavat

2. Kaavavaranto suunnitteluvaiheen mukaan

3. Kaavakartta 2, kohdeluettelo

4. Teemakartta luontoarvojen verkottumisesta

5. Kaavakartta 3, kohdeluettelo

6. Päävirkistys- ja pyöräilyreitit

7. Kulttuuriympäristöselvitys

8. Uudet suunnittelutarvealueet

Alustavan ehdotusvaiheen lausunnot ja vastineet

TÄRKEIMPIEN SELVITYSTEN TIIVISTELMÄT

Selvitysten tiivistelmät esittelevät lyhyesti muutaman dian avulla yleiskaavaa varten tehtyjä ja vielä tekeillä olevia selvityksiä. Laajemmat selvitysraportit löytyvät selvitykset-linkin takaa. Tiivistelmien avulla voi päästä käsitykseen siitä, mitä ja miten eri asioita on selvitetty.

Ekologinen viherverkkoselvitys

ESSU-selvitys

Isot tiehankkeet

Kaupallinen palveluverkkoselvitys

Kivat naapurit-selvitys

MASSU-selvitys

Mitoitusselvitys

Maisema- ja viheralueselvitys

Tilaa vaativa kauppa

Vaikutusten arviointi

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta