Suoraan sisältöön

KANSALAISRAATI

Kuntalaisten kansalaisraati on uudenlainen osallistumisen menetelmä. Menetelmässä keskeistä on asioiden yhdessä pohtiminen ja aito keskusteleminen. Kansalaisraadit käsittelevät usein vaikeita, monitulkintaisia ja tunneherkkiäkin asiakysymyksiä. Kansalaisraateja on järjestetty maailmalla 1970-luvulta lähtien, mutta Suomessa vasta viime vuosina. Raadissa yhteinen ymmärrys löydetään vaikeissakin asioissa, kun siihen annetaan riittävästi aikaa ja tietoa ja kuunnellaan jokaisen mielipidettä. Kansalaisraadin kotisivut: http://www.jyvaskyla.fi/osallistu/kansalaisraati

Yleiskaavoitus järjesti yhteistyössä Jyväskylän Innovaatiopalvelujen kanssa Jyväskylän kaupungin yleiskaavan täydennysrakentamisen periaatteita pohtineen kansalaisraadin. Täydennysrakentaminen erityisesti Jyväskylän kaltaisessa valmiiksi tiiviissä kaupungissa herättää tunteita ja usein myös vastustusta ja oli siten sopivan selkeä aihe kansalaisraadin ruodittavaksi.

Kansalaisraati koottiin ilmoittautuneista siten, että raatilaiset muodostivat ”Jyväskylän pienoiskoossa”. Kuntalaisten kansalaisraati tapasi kolme kertaa alkuvuodesta 2012. Raatilaiset kävivät monipuolisia keskusteluita koulutettujen ohjaajien johdolla sekä kuulivat käsiteltävän kysymyksen kannalta merkittäviä asiantuntijoita. Lopuksi raatilaiset laativat aiheesta yhteisen julkilausuman, joka esiteltiin tiedotustilaisuudessa päättäjille, medialle ja muille aiheesta kiinnostuneille

KANSALAISRAADIN JULKILAUSUMA

Jyväskylän kaupungin yleiskaavaa ohjaava yleiskaavatoimikunta antoi julkilausumaan myöntineen. Sana ”myöntine” nähtiin paremmin yleiskaavatoimikunnan suhtautumista kuvaavaksi, kuin sanaa ”vastine”. Yleiskaavatoimikunnan oli helppo yhtyä julkilausumassa esitettyihin periaatteisiin ja arvoperustaan.

YLEISKAAVATOIMIKUNNAN MYÖNTINE

Raadittamalla saatiin runsaasti lisätietoa ja synnytettiin julkista keskustelua yhdestä Jyväskylän yleiskaavan tärkeästä osa-alueesta. Sen lisäksi saatiin tietoa maaseudun täydentämisrakentamisesta ja arvokkaita mielipiteitä koko yleiskaavatyön arvoperusteiksi.

Raadittamista tullaan käyttämään myös yleiskaavaluonnoksen vaikutusten arvioinnissa.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta