Suoraan sisältöön

Yritysvaikutusten arviointi

Jyväskylän kaavoitus on yritysvaikutusten arvioinnin edelläkävijöitä, joka on tehnyt yhteistyötä alueen yrittäjäyhdistysten ja kauppakamarin kanssa toimintatapojen kehittämiseksi.

Yritysvaikutusten arvioinnissa eli tuttavallisemmin YRVA:ssa arvioidaan ennakkoon kunnan päätösten vaikutuksia yritysten toimintaedellytyksiin. Tavoitteena on tunnistaa päätösten vaikutuksia yritysten toimintaan ja kehittämisedellytyksiin sekä lisätä päätöksenteon avoimuutta hyvissä ajoin tapahtuvan vuorovaikutuksen kautta.

Yritysvaikutusten arviointi on osa muuta kaavoitukseen liittyvää vaikutusten arviointia ja sen tarkoituksena on tuottaa tietoa kaavan valmistelijoille, päättäjille ja kaavojen sidosryhmille. Kaavojen yritysvaikutusten arvioinnin haastavuutta lisää se, että kaavahankkeilla luodaan kehittämissuunnat pitkälle tulevaisuuteen ja ne voivat koskea laajojakin alueita. Vaikutusten arvioinnissa tulisikin tunnistaa ja ottaa huomioon muuttuva toimintaympäristö.

Jyväskylän kaupungilla arvioinnin resursseja kohdistetaan niihin hankkeisiin, joissa vaikutukset ovat merkittäviä. YRVA-toimintatapoihin kuuluu tarvittavien lähtötietojen kokoaminen, vuorovaikutus kehittäminen sekä yrittäjäyhdistysten ja kauppakamarin asiantuntemuksen hyödyntäminen. Jyväskylän YRVA-malliin voi tutustua tarkemmin täältä.

Yhteyshenkilöt

- Erikoissuunnittelija Sarita Humppi, puh. 050 311 8502

sähköposti: etunimi.sukunimi@jkl.fi

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta