Suoraan sisältöön

Ajoneuvojen siirrot

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ohjaa hylättyjen ja kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämistä ja varastointia.

Kaupunki huolehtii hylättyjen ja kunnossapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä hallitsemiltaan yleisiltä alueilta.

Hylätyistä ja romuajoneuvoista voi ilmoittaa puhelimitse (014) 266 8617 tai sähköpostilla ajoneuvojensiirrot[at]jkl.fi

Yleisten teiden (yleiset tiet Jyväskylässä jpg) osalta hylätyistä ajoneuvoista vastaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Havainnon yleiselle tielle hylätystä ajoneuvosta voi ilmoittaa joko puh. 0200 2100/ Tienkäyttäjän linja 24 h tai p. 020 636 0040, asiakaspalvelu, ma–pe klo 9–16. Yhteydenotto hoituu myös sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@tiehallinto.fi tai sähköisellä yhteydenottolomakkeella.

Virheellisesti pysäköityjen ja liikennettä haittaavien ajoneuvojen siirrosta päättää ja siirron teettää joko poliisi tai kaupungin pysäköinninvalvonta.

Hylätyt ajoneuvot

 • Kilvettömään, hylätyksi katsottuun ajoneuvoon kiinnitetään siirtokehotus. Mikäli ajoneuvossa on rekisterikilvet, lähetetään ajoneuvon omistajalle tai haltijalle siirtokehotus. Poikkeustilanteissa siirto voidaan tehdä välittömästi, ilman siirtokehotusta (esimerkiksi rekisteröimätön ja katsastamaton ajoneuvo).
 • Ajoneuvon omistajalla tai haltijalla on noin viikko aikaa siirtää ajoneuvo.
 • Mikäli siirtokehotusta ei noudateta, tehdään siirtopäätös ja kaupunki siirtää ajoneuvon varastoalueelle.Siirtopäätös lähetetään ajoneuvon omistajalle tai haltijalle (mikäli on tiedossa), lisäksi siirretyistä ajoneuvoista kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla ja nettisivuilla.
 • Siirron jälkeen omistaja tai haltija voi lunastaa ajoneuvonsa kuukauden sisällä kuulutuksesta maksamalla kaupunkirakennelautakunnan vahvistamat siirto- ja säilytyskustannuksen 361,65 euroa/ajoneuvo
  • Omistajan tai haltijan tulee tässä tapauksessa ottaa yhteyttä joko Kuusakoski Oy:hyn (puh. 020 781 7567 tai 020 781 7573 tai 020 781 7565) tai Jyväskylän kaupunkiin (014) 266 8617, ajoneuvojensiirrot[at]jkl.fi. Asiakkaalle toimitetaan pankkisiirtolomake, jolla hän suorittaa vahvistetut maksut. Ajoneuvon voi lunastaa esittämällä kuitit maksuista sekä todistamalla ajoneuvon omistusoikeutensa.
 • Mikäli omistaja tai haltija ei lunasta ajoneuvoaan, ajoneuvo siirtyy Jyväskylän kaupungin omistukseen joko 30 tai 60 päivän kuluessa riippuen ajoneuvon arvosta ja siitä onko ajoneuvon omistaja tiedossa. Kaupunki laskuttaa ajoneuvon omistajalta tai haltijalta ajoneuvon siirrosta ja säilytyksestä aiheutuneet, kaupunkirakennelautakunnan vahvistamat kustannukset (hinnat astuvat voimaan 1.7.2010)
  • vyöhyke 1 (säde 10 km) 196,90 euroa/ajoneuvo
  • vyöhyke 2 (säde 20 km) 209,20 euroa/ajoneuvo
  • vyöhyke 3 (Korpilahden taajama) 221,50 euroa/ajoneuvo
 • Yksityiseltä alueelta hylätty ajoneuvo siirretään vain alueen haltijan perustellusta virka-apupyynnöstä. Siirron pyytäjä on tällöin velvollinen korvaamaan siirtokustannukset ,mikäli niitä ei saada perittyä ajoneuvon omistajalta.

Romuajoneuvot

 • Siirtokehotus kiinnitetään kilvettömään ajoneuvoon. Mikäli ajoneuvossa on rekisterikilvet, lähetetään siirtokehotus ajoneuvon omistajalle tai haltijalle. Mikäli ajoneuvo on palanut tai muutoin siinä kunnossa, että se on vaaraksi ympäristölle tai ihmisille, se voidaan siirtää välittömästi.
 • Ajoneuvon omistajalla tai haltijalla on noin viikko aikaa siirtää ajoneuvo.
 • Mikäli siirtokehotusta ei noudateta, tehdään siirtopäätös ja ajoneuvo siirretään kaupungin toimesta varastoalueelle. Tällöin romuajoneuvojen omistusoikeus siirtyy kaupungille välittömästi.
 • Ajoneuvon omistaja maksaa kaupungille siirrosta ja säilytyksestä aiheutuneet, kaupunkirakennelautakunnan vahvistamat kustannukset.
  • vyöhyke 1 (säde 10 km) 196,90 euroa/ajoneuvo
  • vyöhyke 2 (säde 20 km) 209,20 euroa/ajoneuvo
  • vyöhyke 3 (Korpilahden taajama) 221,50 euroa/ajoneuvo
 • Yksityiseltä alueelta ajoneuvo siirretään vain alueen haltijan perustellusta virka-apupyynnöstä. Siirron pyytäjä on tällöin velvollinen korvaamaan siirtokustannukset mikäli niitä ei saada perittyä ajoneuvon omistajalta.

Maksuvyöhykekartta
Maksuvyöhykekartta

SIIRI – Siirto- ja romuajoneuvojen hallintajärjestelmän rekisteriseloste (pdf)

Oikaisuvaatimus

Siirtopäätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuslomake

Lomake on mahdollista täyttää ja lähettää sähköisesti tai tulostaa ja täyttää kynällä. Lomakkeen käyttö sähköisesti edellyttää tunnistautumista VETUMA-tunnistuspalvelussa. Tunnistautuminen on mahdollista verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Romuautosta eroon ilmaiseksi

Autonomistaja voi toimittaa ajoneuvonsa romutettavaksi mihin tahansa autonvalmistajien ja maahantuojien valtuuttamaan viralliseen vastaanottopisteeseen. Ajoneuvon hävittäminen on auton omistajalle maksutonta ja ajoneuvosta annetaan omistajalle romutustodistus, joka on edellytys ajoneuvon poistamiseksi ajoneuvorekisteristä.

Lisätietoja löytyy www.virallinenvastaanotto.fi -sivuilta

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta