Suoraan sisältöön

Henkilökuljetukset

Jyväskylä, Laukaa ja Muurame ovat laatineen selvityksen kyydinvälityspalvelun toteuttamismahdollisuuksista Jyväskylän kaupunkiseudulla, tarkastelun kohteena kuntien tukemat henkilökuljetukset.

Kyydinvälityspalvelun raportti valmistui huhtikuussa 2014 ja se etenee seuraavaksi päätöskäsittelyyn kuntiin. Päätöksenteon yhteydessä kuullaan vielä eri järjestöjä ja neuvostoja sekä varataan näille aikaa lausuntojen antamiseen.

Selvityksestä on vastannut ohjausryhmä, jossa on mukana kuntien luottamushenkilöedustajat, vammaisneuvostojen edustaja sekä virkamiehiä. Selvitysraportin laadinnasta on vastannut Ramboll Oy. Tutustu selvitysaineiston alla olevista linkeistä:

Selvityksen kohteena olevat henkilökuljetukset

  • vammaispalvelulain (VPL) mukaiset matkat
  • sosiaalihuoltolain (SHL) mukaiset matkat
  • palvelu- ja asiointiliikenne
  • päivä- ja työtoimintojen kuljetukset
  • päiväkeskusmatkat
  • päiväkoti- ja erityiskoulumatkat
  • koulujen taksikuljetukset ja tilausajot

Kyydinvälityspalvelun yleisötilaisuudet

Keskeneräistä henkilökuljetusselvitystä esiteltiin maaliskuun alussa järjestetyissä avoimissa yleisötilaisuuksissa asianosaisille ja muille kiinnostuneille. Tilaisuus järjestettiin Jyväskylässä 4.3., Muuramessa 5.3. ja Laukaassa 6.3.

Keskustelussa esiin tulleet kysymykset ja näkemykset kirjattiin ylös ja niitä hyödynnetään selvitystyössä mahdollisuuksien mukaan.

Tutustu tilaisuuksissa läpikäytyyn, Jyväskylän kaupunkiseudun kyydinvälityspalvelun selvitystyötä koskevaan esittelymateriaaliin (pdf).

Selvitystyön taustaa

Kyydinvälityspalveluita on toiminnassa jo viidessä kaupungissa eri puolilla Suomea. Käyttäjäkokemukset mm. Tampereella ja Kuopiossa ovat olleet positiiviset.

Kuljetustarpeiden järkevästä suunnittelulla ja toimintatapojen muutoksilla voitaneen saavuttaa hyötyjä myös Jyväskylän seudulla. Säästöä sekä resurssien että ympäristön osalta lienee mahdollista saavuttaa mm.

  • matkojen yhteisen kilpailutuksen avulla
  • matkojen ketjuttamisella ja yhdistelyllä
  • autojen tyhjänä ajon vähenemisellä

Tuettujen henkilökuljetusten matkustaja- ja matkamäärät ovat vuosittain merkittäviä. Esimerkiksi sosiaalitoimen yksilömatkoja tehdään Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen alueilla vuodessa noin 3,4 miljoonalla eurolla ja yhteensä noin 190 000 kappaletta.

Selvityksen tekemistä tuetuista henkilökuljetuksista on kunnille suositettu Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa sekä Jyväskylän seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman kehittämisohjelmassa (JYSELI 2025).

Lisätietoa henkilökuljetusten kehittämisestä löytyy Liikenne- ja viestintäministeriön sivuilta http://www.lvm.fi/uutinen/4145354/selvitysmies-esittaa-henkiloliikenteen-kehittamiseen-isoa-remonttia.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta