Suoraan sisältöön

Liikennejärjestelyt

Yleistä

Maankäyttösuunnitelmien liikenneselvitykset käsittelee kaupunkirakennelautakunta. Lautakunta myös hyväksyy katusuunnitelmat. Pienistä liikennejärjestelyistä sekä yksittäisten liikenteenohjauslaitteiden asettamisesta päättää katupäällikkö.

Liikenteen ohjaamisessa käytetään liikennemerkkejä, tiemerkintöjä, liikennevaloja ja muita ohjauslaitteita. Niiden käyttö perustuu tieliikennelainsäädäntöön ja tiehallinnon ohjeisiin.

Kävelykadun käytöstä on oma sivunsa, jossa kerrotaan liikkumisesta ja sen käytöstä muuhun tarkoitukseen.

Liikenteen rauhoittaminen

Liikenneturvallisuuden kannalta ajonopeuksia joudutaan usein taajama-alueilla rajoittamaan. Ajonopeuksien laskemisella saavutetaan merkittäviä parannuksia onnettomuuksien määriin ja niiden vakavuuteen. Uudet kadut suunnitellaan niin, etteivät ne houkuttele suuriin ajonopeuksiin. Liikennettä voidaan rauhoittaa laskemalla nopeusrajoituksia tai lisäämällä ajonopeuksien valvontaa. Usein joudutaan myös käyttämään rakenteellisia ratkaisuja, hidasteita.

Nopeusrajoitukset 2017 (pdf)

Jyväskylän kaupunki on vuonna 2012 teettänyt yhdessä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa selvitystyön Jyväskylän liikenteen rauhoittamisesta. Työn tavoitteena oli määrittää Jyväskylään liikenteen rauhoittamispolitiikka ja yhtenäinen toimintalinja.
Jyväskylä liikenteen rauhoittaminen (pdf)

Kaupunkirakennelautakunta on päättänyt vuonna 2015 Hidasteiden käyttö- ja toteuttamisperiaatteista Jyväskylässä.
Hidasteperiaatteet 2015 (pdf)

Jokaisella kuntalaisella on oikeus tehdä hidastealoite. Kuntalaisten aloitteiden tulee olla kirjallisia ja aloitteessa tulee ilmetä kohteen tarkka sijainti, perustelut ja nimilista, josta selviää asukkaiden kannatus. Aloitteen voi palauttaa esimerkiksi Palvelupiste Hannikaiseen. Jyväskylän kaupungilla on käytössä hidastealoitteiden pisteytysjärjestelmä, jonka avulla hidastetoiveet voidaan laittaa tärkeysjärjestykseen.

Asukkaiden mielipiteitä liikenteen rauhoittamiskeinoista selvitettiin kyselytutkimuksella vuonna 2004
Liikenteen rauhoittaminen (pdf).

Liikennelaskennat

Autojen, jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden määriä lasketaan joko liikenteen yleisen kehityksen seuraamiseksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Hidastealoitteen tutkiminen aloitetaan useimmiten liikennelaskennalla ja nopeusmittauksilla.

Liikennevalojen silmukoita hyödynnetään liikennelaskennassa ja silmukkalaskentaa kehitetään myös polkupyörien laskentaa varten. Yleisesti liikennemäärät vaihtelevat kellonaikojen, viikonpäivien ja vuodenaikojen mukaan. Erityisesti pyöräilymäärissä suuria vaihteluita aiheuttaa säätila.

Jalankulku ja pyöräily 2015, liikennemäärätilasto (pdf)

Jalankulkulaskenta 2007(pdf)
Pyöräilymäärät 2014 (pdf)

Polkupyörälaskenta 2007 (pdf)

Kevyen liikenteen laskenta Jyväskylässä 2007 -raportti (pdf)

Autoliikenteen määrät pääkatuverkolla 2016 (pdf)

Raskaan liikenteen osuus pääkatuverkolla 2016 (pdf)

Autoliikenteen määrät pääkatuverkolla 2009 (png)

Henkilautotiheyden kehitys

Liikennemääriä on selvitetty myös 2009 vuoden Jyväskylän seudun liikennetutkimuksessa:
JYSELI 2015

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta